Open fractiebijeenkomsten SGP

27 januari 2020

GOEDEREEDE – De SGP-fractie wil graag weten wat er in de samenleving leeft. Daarom worden naast de reguliere fractiespreekuren, waarop inwoners welkom zijn in de fractievergadering, dit jaar diverse open fractiebijeenkomsten belegd in de kernen op Goeree-Overflakkee.

Op D.V. dinsdag 4 februari is de SGP-fractie aanwezig in het verenigingsgebouw ‘Oostdam’ te Goedereede. De SGP nodigt in het bijzonder inwoners uit van Ouddorp, Goedereede en Stellendam om over hun leefomgeving in gesprek te gaan met de fractieleden. Met deze bijeenkomsten geeft de fractie invulling aan het motto: ‘Betrokken tot ìn de kern!’.

Iedereen is van harte welkom op dinsdag 4 februari vanaf 19:30 – 21:00 uur in het verenigingsgebouw ‘Oostdam’, Jongkoenstraat 1 te Goedereede. Heeft u specifieke onderwerpen die u wilt bespreken dan kunt u daarvoor een mail sturen naar de fractiesecretaris: pcgrinwis@sgpgo.nl.