Afscheid fractievoorzitter B.L. Noorthoek

17 maart 2006

Tijdens de raadsvergadering van 15 maart werd afscheid genomen van de nestor van de gemeenteraad: SGP-fractievoorzitter B.L. Noorthoek. Na bijna 32 jaar raadslid te zijn geweest, vond hij het nu tijd om de politiek vaarwel te zeggen. Hij werd toegesproken door de burgemeester en namens de raadsleden door dhr. J. Klepper.

In 1974 werd hij lid van de gemeenteraad voor de Hervormde Partij in Stellendam. Later is deze opgegaan in de SGP. De burgemeester memoreerde wat dhr. Noorthoek allemaal heeft betekend voor de lokale gemeenschap van de gemeente Goedereede. Vooral de laatste jaren na de invoering van het duale stelsel kwam er nogal wat op zijn schouders neer. Hij was plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad, lid van het seniorenconvent, het presidium en had zitting in de commissie die de omstreden vermogensverklaring onderzocht. Verder was hij voorzitter van de vertrouwenscommissie voor het benoemen van een nieuwe burgemeester.

De burgemeester dankte dhr. Noorthoek voor zijn inzet. Als blijk van waardering voor zo’n lange, trouwe staat van dienst, kreeg hij de gouden legpenning van de gemeente met de daarbij behorende gouden speld.
Namens de raadsleden sprak tenslotte dhr. J. Klepper nog enkele woorden. Hij wenste Noorthoek alle goeds toe. Vanaf 1974 in de raad en sinds 1993 fractievoorzitter van de SGP. Een rijke en grote schat van ervaring. ‘Alle zittende raadsleden en wethouders zien komen en velen ook zien gaan. Om in SGP-termen te spreken: Je hebt dit mogen doen. Je hebt de gezondheid en de kracht van de Heere God gekregen, Hem zij daarvoor dank’, aldus dhr. Klepper.