De Gemeentelijke Afdeling (GA) van SGP Goeree-Overflakkee is een verbindend orgaan van de lokale, plaatselijke afdelingen (PA). De leden zijn de PA’s: Goedereede, Dirksland, Middelharnis/Sommelsdijk en Oostflakkee.

Het bestuur van de Gemeentelijke afdeling op 1-1-2018 bestaat uit:

  • K.J. Nipius, voorzitter.
  • E. van Os, secretaris.
  • S.J.J. Grootenboer, penningmeester.
  • A.T. van Wijk, tweede voorzitter.
  • M. Bal, algemeen bestuurslid.
  • K. Soeteman, algemeen bestuurslid.
  • A. Westerhuis, algemeen bestuurslid.

De GA belegt ledenvergaderingen, o.a. ten behoeve van vaststelling van de jaarlijkse SGP-begroting, vaststelling van het SGP-verkiezingsprogramma en vaststelling van de SGP-kieslijst, beide voor gemeenteraadsverkiezingen van de gemeente Goeree-Overflakkee. De GA houdt functioneringsgesprekken met de SGP-raadsleden en de SGP-wethouders.

De GA heeft ook een commissie ingesteld die als taak heeft de publiciteit van de SGP op Goeree-Overflakkee ter hand te nemen. In deze commissie zijn naast fractieleden en bestuursleden van de GA en SGP-jongeren, tevens leden vanuit de PA’s vertegenwoordigd.

Voor bestuurlijke vragen of meer informatie over de Gemeentelijke Afdeling SGP Goeree-Overflakkee, kunt u contact opnemen met het secretariaat, de heer E. van Os, secretariaat@sgpgo.nl of telefonisch met de voorzitter, de heer ir. K. J. Nipius, tel. 0187-631677.

Wilt u de SGP op Goeree-Overflakkee ook financieel steunen dan kunt u het volgende banknummer gebruiken: NL40RABO0314827870, t.n.v. Gem. Afd. SGP Goeree-Overflakkee.

 

De gemeentelijke en plaatselijke afdelingen vallen onder de landelijke SGP.
Deze vallen ook onder de ANBI status van de landelijke SGP.

Fiscaal nummer: 8073.10.815

Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van de SGP.