Gem. afdeling Goeree-Overflakkee

De Gemeentelijke Afdeling (GA) van SGP Goeree-Overflakkee is een verbindend orgaan van de lokale, plaatselijke afdelingen (PA). De leden zijn de PA’s: Goedereede, Dirksland, Middelharnis/Sommelsdijk en Oostflakkee.

Het bestuur van de Gemeentelijke afdeling op 1-12-2022 bestaat uit:

  • A. Westerhuis, voorzitter a.i.;
  • M. Bal, secretaris;
  • H.G. Slingerland, politiek secretaris;
  • P.C. Klink, penningmeester;
  • E. van Os, tweede penningmeester;
  • J.M. van Spronsen, algemeen bestuurslid.

De GA belegt ledenvergaderingen, o.a. ten behoeve van vaststelling van de jaarlijkse SGP-begroting, vaststelling van het SGP-verkiezingsprogramma en vaststelling van de SGP-kieslijst, beide voor gemeenteraadsverkiezingen van de gemeente Goeree-Overflakkee. De GA houdt functioneringsgesprekken met de SGP-raadsleden en de SGP-wethouders.

De GA heeft ook een commissie ingesteld die als taak heeft de publiciteit van de SGP op Goeree-Overflakkee ter hand te nemen. In deze commissie zijn naast fractieleden en bestuursleden van de GA en SGP-jongeren, tevens leden vanuit de PA’s vertegenwoordigd.

Voor bestuurlijke vragen of meer informatie over de Gemeentelijke Afdeling SGP Goeree-Overflakkee, kunt u contact opnemen met het secretariaat, de heer M. Bal, secretariaat@sgpgo.nl. 

Wilt u de SGP op Goeree-Overflakkee ook financieel steunen dan kunt u het volgende banknummer gebruiken: NL40RABO0314827870, t.n.v. Gem. Afd. SGP Goeree-Overflakkee.

De gemeentelijke en plaatselijke afdelingen vallen onder de landelijke SGP.
Deze vallen ook onder de ANBI status van de landelijke SGP.

Fiscaal nummer: 8073.10.815

Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van de SGP.