Afd. Goedereede

De plaatselijke afdeling van Goedereede is een actieve en vitale politieke afdeling met bijna 300 leden uit Ouddorp, Goedereede en Stellendam.

Bestuur
– H.G. Slingerland (voorzitter)
– K. Klepper (secretaris)
– A.P. Keiizer (penningmeester)
– W.C. Flikweert (publiciteit)
– C.J. Dam (ledenwerving)

Vindt u bijbels genormeerde politiek van groot belang, voeg dan de daad bij het woord en word lid: www.sgp.nl/lidworden

Contactgegevens:
Secretariaat: K. Klepper
Schansweg 18
3253 VL Ouddorp
email: secretariaatgoedereede@sgpgo.nl
www.sgpgo.nl/goedereede