Afd Dirksland

Op 1 januari 2022 telde de kiesvereniging van de SGP in Dirksland bijna 200 leden. De SGP is het waard om gesteund te worden. Bent u nog geen lid? Meld u zich aan via het secretariaat:

secretariaatdirksland @ sgpgo.nl