Ouddorp

Ouddorp is een dorp en badplaats op de kop van het eiland Goeree-Overflakkee. Ouddorp is het op een na grootste dorp van Goeree-Overflakkee. Desondanks is het dorp landelijk gelegen.

Het grootste deel bestaat uit uitgestrekte lintbebouwing, die zich vanaf het
centrum naar het noorden en westen uitstrekt tot een afstand van meer dan 4 kilometer. Doordat zandwallen als erfafscheiding worden gebruikt is een uniek landschap ontstaan (schurvelingenlandschap).

Over het ontstaan van Ouddorp is weinig met zekerheid te zeggen. Wel is bekend dat op het grondgebied van Ouddorp in vroeger tijden sprake was van een Romeinse nederzetting.

Landbouw was en is zeer belangrijk. Omdat de grond schraal was zijn de
boerderijen klein gebleven. De visserij is later belangrijk geworden, na de aanleg van de haven rond 1860.

Na de Tweede Wereldoorlog is het toerisme goed op gang gekomen. Dit zorgt voor tegenstellingen. Aan de ene kant is Ouddorp nog steeds een zeer kerkelijk dorp, maar tegelijkertijd ook voorzieningen voor toerisme.

Behalve de kerk beschikt Ouddorp nog over diverse andere monumentale gebouwen, namelijk de vuurtoren, enkele molens, het raadhuis en nog enkele cichoreifabrieken. Bekendste gebouw is echter het ‘blauwe huus’, een typische Ouddorpse boerderij uit 1659.

Verantwoordelijk fractielid