Categorie: Fractieblog

Werkbezoek – Laaggeletterdheid en het nut van lezen

Werkbezoek – Laaggeletterdheid en het nut van lezen

Onlangs nam de raad een motie aan waarin het college werd opgeroepen werk te maken van laaggeletterdheid. Hier wordt in de begroting o.a. middels financiën invulling aan gegeven. Om verder geïnformeerd te worden ging de raad op 2 november jl. op werkbezoek. Vanuit de SGP waren aanwezig: Pieter Breederveld, Hendrik Herweijer en Rien van der

Lees meer
Fractieblog – Verfrissend………………….

Fractieblog – Verfrissend………………….

Het is zeer verfrissend als je na twee maanden vrij intensief onderhandelen, van anderen, van de oppositiepartijen te horen krijgt wat je allemaal wel niet vergeten bent, je totaal niet vernieuwend bezig geweest bent, de verkeerde verkiezingsprogramma’s geraadpleegd hebt, het taalkundig beroerd verwoord hebt, geen visie hebt en geen strategie weet uit te zetten. Een raadsvergadering

Lees meer

Omzien naar elkaar

Het was donker en het vroor gisteravond 3 graden onder nul. Terwijl mijn vrouw onze kleinzoontjes -die deze voorjaarsvakantie bij ons logeren- op bed bracht keek ik door het raam naar buiten… Op het fietspad tegenover ons zie ik een vrouw lopen. Af en toe staat ze stil, kijkt rond en vervolgt al zwalkend haar

Lees meer

Herijking harmonisatie huren en onderhoud van voetbalvelden

Donderdagavond 30 maart discussieerde de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee over de herijking van de uitgangspunten voor het project harmonisatie huren en onderhoud voetbalvelden. De raad ging in maart 2016 akkoord met de aanleg van 16,5 kunstgrasvelden en stelde daar het benodigde krediet voor beschikbaar. Verschillende ontwikkelingen hebben een nieuw licht geworpen op dit dossier, waardoor herijking

Lees meer
Afscheid raadslid H.C. Ju en benoeming nieuw raadslid Goeree-Overflakkee

Afscheid raadslid H.C. Ju en benoeming nieuw raadslid Goeree-Overflakkee

Middelharnis – Op donderdagavond 15 december 2016 was het het derde punt op de Agenda van de gemeenteraadsvergadering Goeree-Overflakkee in de Raadzaal van Bestuurscentrum Het Rondeel te Middelharnis: het afscheid en de installatie van een raadslid. De burgemeester voerde hierbij namens de raad het woord. Voorzitter mw. A. Grootenboer-Dubbelman begon met de woorden dat er

Lees meer
Martin Wilstra (59 jaar) volgt Erik Ju op als raadslid

Martin Wilstra (59 jaar) volgt Erik Ju op als raadslid

In de laatste vergadering van dit jaar neemt SGP Raadslid Erik Ju afscheid van de gemeenteraad. Hij gaat als organisatiedeskundige voor de Reformed Presbyterian Church (RPC) adviseren over een toekomstbestendige structuur van het kerkelijk leven in Malawi. In dezelfde raadsvergadering zal Martin Wilstra hem opvolgen. Wilstra is niet onbekend met het bestuur. Naast evangelisatie- en

Lees meer
Gemeenteraad bezoekt kern Ooltgensplaat

Gemeenteraad bezoekt kern Ooltgensplaat

De SGP-fractie van Goeree-Overflakkee vindt het van groot belang om te weten wat er speelt in de kernen. Daarom doet zij actief mee aan de kernbezoeken die de gemeenteraad aflegt aan de kernen op het eiland. op vrijdagmiddag 1 april 2016 heeft een delegatie van raadsleden, burgemeester en wethouders van gemeente Goeree-Overflakkee een bezoek gebracht

Lees meer

Schriftelijke vragen m.b.t. problematiek rondom hard water.

De SGP-fractie heeft schriftelijke vragen gesteld rondom de problematiek van hard water en pleit voor overleg met het waterleidingbedrijf. ‘Tijdens het verwarmen van kalkrijk water zal er afzetting van ketelsteen plaatsvinden op het verwarmingselement. Kalk is een zeer goede isolator met als gevolg dat het energie verbruik door de jaren drastisch toeneemt. Als niet tijdig

Lees meer
Gemeenteraad start met kernbezoeken in Dirksland

Gemeenteraad start met kernbezoeken in Dirksland

Vrijdagmiddag 11 maart bezocht een groot deel van de raad, aangevuld met een aantal collegeleden en betrokken ambtenaren de kern Dirksland. Ze waren uitgenodigd door de dorpsraad van Dirksland. Eerder was de dorpsraad te gast in een raadsvergadering waarin zij in het beeldvormende deel een presentatie verzorgden. Nu was de raad te gast bij de

Lees meer
Raadsvergadering 17 maart 2016

Raadsvergadering 17 maart 2016

Op donderdag 17 maart is er weer een raadsvergadering. Deze vergadering is te bezoeken in het Bestuuurscentrum Het Rondeel te Middelharnis, of live via http://goeree-overflakkee.notubiz.nl Op de agenda staan de volgende onderwerpen: Beeldvormende fase In de beeldvormende fase worden de Nota’s Mantelzorgbeleid, Ouderenbeleid en Vrijwilligersbeleid 2016-2019 toegelicht en besproken. Vervolgens wordt het Beleidsplan Erfgoed en

Lees meer

Pin It on Pinterest