Dirksland

In het jaar 1416 wordt de polder Dirksland bedijkt als eerste polder van het huidige Overflakkee. Het dorp met dezelfde naam is daarmee het oudste dorp op Overflakkee.

Dirksland is een ringpolder en dat is goed te zien op plattegrondkaarten en luchtfoto’s. Het belangrijkste en ook het oudste gebouw van Dirksland is de kerk. De monumentaliteit van de kerk wordt versterkt door het kerkhof met de grotendeels nog aanwezige kerkgracht. De Voostraat is de hoofdstraat van het dorp, waar vroeger de notabelen van het dorp woonden.

Van groot belang voor de dorpen op Goeree-Overflakkee waren de havens voor aan- en afvoer van goederen. Dirksland had vroeger een haven direct aan het water, maar door de diverse inpolderingen moest de haven steeds worden verlengd. Dirksland heeft daarom nu een haven met een lengte van maar liefst 5,5 kilometer. Aan het eind van de haven werd in 1790 een schutsluis gemaakt, het Sas van Dirksland. In 1970 is in het kader van de Deltawerken de haven afgesloten. Het Sas van Dirksland is inmiddels volledig gerenoveerd.

Als via de N215 langs Dirksland gereden wordt, dan valt vooral de watertoren van Dirksland op. De watertoren is al lang niet meer in gebruik.

De belangrijkste instelling is het regionale ziekenhuis “Het van Weel-Bethesda ziekenhuis”. Het ziekenhuis is voor bedoeld voor Goeree-Overflakkee en daarbuiten.

Verantwoordelijk fractielid