Afd. Middelharnis

De SGP afdeling Middelharnis-Sommelsdijk is er voor 4 kernen, en wel Middelharnis, Sommelsdijk, Nieuwe Tonge en Stad aan het Haringvliet. Elk jaar komt de afdeling twee keer bijeen waarbij regelmatig een spreker wordt uitgenodigd.

De afdeling stelt zich ten doel de beginselen van Gods Woord op staatkundig terrein tot meerdere erkenning te brengen. Ze houdt zich actief bezig met de voordracht van kandidaten voor de Gemeenteraad, Proviciale Staten en de Tweede Kamer. Momenteel heeft de afdeling ruim 200 leden.

Vindt u bijbels genormeerde politiek van groot belang, voeg dan de daad bij het woord en word lid: www.sgp.nl/lidworden.

Wilt u zich als lid opgeven of om een andere reden de afdeling benaderen mailt u dan ons secretariaat: secretariaatmiddelharnis @ sgpgo.nl