Raadsstukken

De gemeenteraad vergadert in principe om de twee weken op donderdagavond in de raadszaal. De vergaderingen zijn openbaar. Inwoners van Goeree-Overflakkee en andere betrokkenen kunnen aan het begin van de vergadering spreken over onderwerpen die de agenda staan.

De raadsvergaderingen zijn live te beluisteren via: https://goeree-overflakkee.notubiz.nl/live

De raadsstukken zijn te vinden bij de live-uitzending of via: Raadsstukken gemeenteraad Goeree-Overflakkee