Beëdiging raadsleden

17 maart 2006

In de raadsvergadering van 16 maart 2006 is de nieuwe raad geïnstalleerd. Nadat de burgemeester artikel 14 uit de Gemeentewet had voorgelezen, klonk 13 keer het plechtige “Zo waarlijk helpe mij God almachtig” en twee keer het “Dat beloof en verklaar ik”.

De burgemeester sprak de hoop uit de komende raadsperiode te mogen samenwerken op een constructieve en heldere wijze. Zij verheugde zich op een goede en eensgezinde wijze van werken.

De samenstelling van de nieuwe raad is als volgt:

SGP: Dhr. J. Klepper, dhr. K. Soeteman, dhr. P.C. Grinwis, dhr. H. Tanis en dhr. T. Human.
CDA: Dhr. H.T. van Oostenbrugge, mevr. E.B. Westhoeve en dhr. D. Pijl.
PvdA: Mevr. T. Poort-Van Dam en mevr. D. Kickert-Schotting.
VVD: Dhr. H. van der Meer en mevr. A.J. Rijerkerk-Andriesen.
VGB: Dhr. P. Feller.
CU: Dhr. J. Goemaat en mevr. M. N. Grinwis – Driesse.