SGP-fractie overhandigt raadsleden ‘De Christenreis’

26 november 2006

Een toelichting van de fractievoorzitter tijdens de overhandiging:
Ter gelegenheid van de actieweek ,,Nederland leest, hebben wij vorige week als raadsleden het boek ,,Dubbelspel ontvangen. Een roman van Frank Martinus Arion. Dit kan dan literair gezien een boek zijn van naam, maar de inhoud is ronduit verwerpelijk. Naar onze mening niet waard om gelezen te worden. Er wordt in gevloekt. Moord, doodslag, buitenechtelijke seks zijn aan de orde van de dag. Een moraal die haaks staat op de levenswijze die de Heere God ons voorhoudt in Zijn Woord, de Bijbel. Dat in de eerste plaats.

In de tweede plaats ontkracht het de discussie over waarden en normen in onze samenleving. Wij vinden het tweeslachtig als je als overheid het debat over waarden en normen wilt voeren, wat wij op zich een goede zaak vinden, en tegelijkertijd een dergelijk boek verstrekt aan een deel van de bevolking, waarin die waarden en normen met voeten worden getreden.
Ik had het al bij het oud papier gegooid, maar later bedacht ik me. Wij hebben het boek nu eenmaal ontvangen. Ik dacht wij kunnen er als SGP-fractie beter een positieve daad tegenover stellen, door een soort van tegenhanger van ,,Dubbelspel aan de Raad en het College te geven. Een boek wat een heel andere levenswijze beschrijft en waarin soms ook van een dubbelleven sprake is. Het is de beknopte uitgave van het wereldberoemde boek van John Bunyan, een 17e eeuwse engelse prediker. Het boek heet ,,De Christenreis naar de eeuwigheid”. Dat heeft waarde voor de tijd dat we hier op aarde zijn en het heeft waarde voor de eeuwigheid.

Ik raad iedereen aan om dit boek te lezen. Dit is echt het lezen waard. Er is ook een uitgebreide versie van. Het is in meer dan 100 talen vertaald. Vanaf de 17e eeuw tot nu toe is het nog steeds actueel.
En ik zeg het er maar gelijk bij, 20 van deze boeken is ook voor onze fractie een flinke uitgave. De aanbieding van dit boek werd dan ook financieel mede mogelijk gemaakt door Boekhandel ,,Akershoek in Ouddorp. Daarvoor zijn we hen dankbaar.

Als SGP-fractie bieden wij u dit graag aan door het eerste exemplaar aan de burgemeester aan te bieden.

Namens de SGP-fractie in de gemeente Goedereede,
Hans Klepper, fractievoorzitter.