Beantwoording vragen Programmabegroting 2008

26 oktober 2007

Het college van B en W heeft de vragen die de politieke partijen gesteld hebben in het kader van de begroting 2008 beantwoord. Per programma zijn de vragen van alle politieke partijen gebundeld met daaronder de antwoorden. De volgorde van de vragen en antwoorden is gelijk aan de programmabegroting, namelijk eerst alle programma’s opgesomd, vervolgens de paragrafen en als laatste de vragen en bijbehorende antwoorden van de financiële begroting.

>>2008-BeantwvragenProgrammabegrotin… – beantw_progbegr2008 (pdf)