‘Vier òf één?’ of: ‘Vier èn één?’

11 oktober 2007

De laatste tijd laait de discussie binnen de vier gemeenteraden van het eiland hoog op: moet Goeree-Overflakkee blijven bestaan uit vier gemeenten of is het wenselijk over te gaan tot samenvoeging? De eilandelijke SGP-fracties hebben een gezamenlijk standpunt geformuleerd.