Raadsbrede motie tegen ontpoldering Zuiderdieppolders

20 december 2007

Vorig jaar vroeg de provincie Zuid-Holland de medewerking van de gemeenteraden van Goedereede en Dirksland om 400 hectare in de Zuiderdieppolders op Goeree-Overflakkee te ontwikkelen tot natuurgebied. De polders moeten een zogenaamd brak tot zout intergetijdengebied worden. De gemeenteraad van Goedereede nam met een raadsbrede motie duidelijk stelling tegen dit voornemen tijdens de raadsvergadering van donderdag 20 december.

De provincie heeft plannen om de vruchtbare landbouwgronden in de Bospolder, Kroningspolder, Nieuwe Kroningspolder en Zuiderdieppolder terug te geven aan de natuur. Daarom vroeg zij de medewerking aan de gemeenteraad om de polders om te vormen naar een brak tot zout natuurgebied. Een aantal agrarische bedrijven moeten daarvoor het veld ruimen. Deze plannen gaan de gemeenteraad op dit moment te ver.

De polders, die gelden als de meest vruchtbare in Nederland, zijn relatief kort in gebruik. Het jongste deel van de Zuiderdieppolders wordt nog geen 30 jaar gebruikt voor akkerbouw. Het oudste deel wordt ongeveer vanaf 1930 gebruikt als landbouwgrond en is met grote fysieke inspanningen ontgonnen. De teruggave van de akkers aan de zilte natuur stuit bij de ondernemers in de polders op grote weerstand. Ook bij een groot deel van de bevolking van Goeree-Overflakkee bestaat geen draagvlak voor de natuurplannen.

Volgens de gemeenteraad van Goedereede bevatten de plannen van de provincie nog veel onzekerheden. De raad appelleert bovendien aan de uitspraak van de minister van LNV dat de omzetting van cultuurgrond naar natuur op basis van vrijwilligheid moet gaan.

In zijn motie stelt de raad dat het ministerie van LNV en de provincie Zuid-Holland hun besluit moeten heroverwegen. In afwachting daarvan is de procedure om te komen tot een ontwerpbestemmingsplan voor de Zuiderdieppolders opgeschort.
Lees ook het bericht in het Reformatorisch Dagblad.