SGP-fractie pleit voor behoud voorzieningen Vliedberg

3 december 2007

In de raadsvergadering van 29 november jl. kwamen de bouwactiviteiten van de Vliedberg in Ouddorp aan de orde. Al lange tijd is men van plan het gebouw uit te breiden met een verzorgingsvleugel vanaf de recreatiezaal in de richting van de rotonde bij de C1000. Vorig jaar is hiervoor vergunning verleend. Deze bouwactiviteit zal doorgang vinden.

De Raad van Bestuur van Stichting ZORGsaam, waaronder de Vliedberg valt, heeft echter ingrijpende verdergaande plannen met het gebouw. De oorspronkelijke bedoeling was de Vliedberg te renoveren (van verzorgingshuis naar verpleeghuis), maar onderzoek door ZORGsaam heeft uitgewezen dat nieuwbouw goedkoper is. Een en ander heeft tot gevolg dat de voorzieningen in de Vliedberg – met name de recreatiezaal, de keuken en daardoor wellicht ook tafeltje dekje en de fysiotherapie – zullen verdwijnen.

De SGP-fractie heeft aangegeven dit een slechte zaak te vinden en hierop tegen te zijn. Aan genoemde voorzieningen is meebetaald door de gemeenteraad en daarmee door de gemeenschap. Daarom moeten ze voor de gemeenschap behouden blijven. Fractievoorzitter Klepper kreeg bijval van alle raadsfracties en de burgemeester deed de toezegging dat er op voorstel van de heer Klepper een ferme brief geschreven zal worden naar de Raad van Bestuur van ZORGsaam, waarin aangedrongen zal worden op het behouden van de voorzieningen.