SGP-fractie pleit voor heroverweging plan Zuiderdiep

4 december 2007

Voor de structuurvisie voor Goeree-Overflakkee worden per gemeente toekomstvisies ontwikkeld. In de raadsvergadering van 29 november j.l. kwam daarbij de visie van de VEERO, mbt het recreatief medegebruik van de Zuiderdieppolders aan de orde. Het werk en de inzet van de Veero kreeg van de SGP-fractie, bij monde van Zuiderdiepwoordvoerder T. Human, een compliment. Maar het meenemen van die plannen in de toekomstvisie, op het moment dat Delta Natuur zijn plannen zou uitvoeren, ligt toch wel wat moeilijker.

De SGP heeft duidelijk een andere toekomstvisie voor Goedereede als het over die polders gaat. ‘We willen die polder houden zoals het is’, aldus Human. Hij wees in dit kader op de vruchtbare landbouwgrond, die we in de toekomst hard nodig zullen hebben. Wel gaf hij eerlijk aan, dat als OOIT, die polders omgevormd zouden worden tot natuur, deze plannen pas aan de orde kunnen komen, maar zo ver is het nog niet. ‘De twijfels over het slagen van de plannen worden steeds groter. Men overschat de meerwaarde van de voorgestelde natuur. Daarentegen worden de nadelige gevolgen onderschat. Er wordt nu gesteld dat we polders in de Noordzee aan moeten leggen, dan is het toch noodzaak om polders die vruchtbaar en productieklaar zijn te behouden, en niet vervolgens de vissers in het vaarwater te zitten’. Daarnaast wees dhr. Human ook op de voedselvoorraad die harder afneemt dan we ooit hadden kunnen denken. Kortom: De SGP is niet overtuigd van de plannen van Delta Natuur en dringt aan op heroverweging van het plan.