Hoe is uw geweten gevormd?

14 februari 2008

“Als jonge ouders dienen we het meeste te doen aan gewetensvorming!” Met bewogenheid sprak dhr. drs. N.J. Teerds dit de aanwezigen toe tijdens de SGP-bezinningsavond op 14 februari in Ouddorp. Hij sprak op uitnodiging van de SGP Kiesvereniging Goedereede over het thema ‘Ontwikkelingen t.a.v. Moderne Media’.

We leven in een tijd waarin veel op ons afkomt. Zeker als we het hebben over de moderne media. De ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Wat vandaag nieuw is, is morgen achterhaald. Hoe moeten wij omgaan met de moderne media? Wat is de impact op onze gezinnen? Kunnen we verantwoord gebruik maken van de moderne media of zijn er alleen gevaren op te sommen? Vragen die deze bezinningsavond uitgebreid aan bod kwamen.

20 jaar
Dhr. Teerds begint zijn referaat met het aanhalen van de woorden uit 1 Joh. 2 vers 15-17: “Hebt de wereld niet lief, ‘want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleses en de begeerlijkheid der ogen is niet uit den Vader, maar is uit de wereld.” “Ik heb voor u ook geen passend antwoord, maar ik hoop dat ik u deze avond wat handvaten mee kan geven,” aldus Teerds. We leven in een tijd van verwarring. In 1988 is de pc voor het eerst geïntroduceerd binnen het onderwijs. In 20 jaar tijd is er veel veranderd. Werd de pc eerst alleen gebruikt om brieven te typen als vervanging van de typemachine, niet veel later werd alles zoveel mogelijk geïntegreerd binnen de pc. Denk hierbij aan internet, films, spelletjes, tv, etc. Dit is zo onze huisgezinnen binnengeslopen. Eén ding moeten we constateren: we zullen grenzen moeten stellen aan ons mediagebruik. Wat wil ik als ouder wel en niet? Jonge ouders zijn hierin bevoorrecht, aldus Teerds. Zij zijn immers opgegroeid met de pc.

Alles geïntegreerd
Er wordt ons een PowerPoint presentatie getoond, waarin we een dagje meekijken in het leven van de familie Troost. Heel duidelijk wordt ons de ouderrol voorgesteld, daar we te maken krijgen met twee kinderen in de leeftijden van 7 en 16 jaar. Zo verschillend om mee om te gaan, zegt Teerds. Bij het kind van zeven jaar spreken we van ‘opvoeden van jeugd’, maar bij het kind van zestien jaar hebben we het over ‘het begeleiden van een puber’. Dit vergt toch een totaal andere aanpak. Duidelijk wordt wel dat we als ouders jong moeten beginnen met gewetensvorming. Op een volgende dia toont Teerds ons de ontwikkelingen van één centraal apparaat, waarin alles is geïntegreerd: de mobiele telefoon. De wereld is op alle fronten binnen handbereik. Wat zijn er al niet voor een toepassingen mogelijk binnen zo’n mobieltje. Een aantal toepassingen worden opgesomd: bellen, sms, internetten, mp3, tv/film, navigatie en de integratie van WiFi/WiMAX (draadloos netwerk). Alles in één apparaat heeft voor- en nadelen dat moge duidelijk zijn, maar een groot nadeel is toch zeker de oncontroleerbaarheid van zo’n mobieltje voor ouders. De gevaren liggen op de loer. Er wordt door Kliksafe en anderen nog nagedacht over de beveiliging van mobiel internetten.

Nieuwste ontwikkelingen
Veel jongeren bevinden zich op Hyves, ook vanuit de gereformeerde gezindte. Door deze ontwikkelingen worden de grenzen steeds verlegd. Ouderen worden links en rechts ingehaald door de techniek, waar ze altijd bezwaren tegen hadden, denk hierbij aan tv op je pc c.q. mobiel. De grondhouding dient nog steeds te zijn: “Nee, tenzij”. Als je geen internet nodig hebt, moet je het ook niet gebruiken. Gevaren liggen op de loer, denk hierbij aan digitaal pesten, gewelddadige filmpjes gemaakt met de mobiel die op YouTube worden gezet. Het ligt soms zo ingewikkeld en ook zo subjectief, aldus Teerds. Denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van een webcam. Moeder in Nederland kan zo fijn contact onderhouden met haar dochter en kleinkinderen in Amerika. De tegenstelling is dat jongeren worden misleid door ouderen en zelfs gedwongen worden tot seksuele handelingen voor de webcam. “Voor het al dan niet kijken van een DVD dienen we de Tien Geboden ernaast te leggen,” volgens Teerds. De ontwikkelingen zijn allesomvattend: alles wordt kleiner, alles gaat sneller, alles is geïntegreerd. Ik kan luisteren, zien en lezen wat ik wil, wanneer ik wil, hoe ik wil en waar ik wil.

Consequenties
Een aantal consequenties. De grens tussen kerk en wereld vervaagt. De secularisatie sluipt nu vaak ongemerkt binnen. Alles binnen handbereik brengt persoonlijk onrust in je leven. De aantrekkelijkheid van de media sluit aan bij de boosheid van ons hart, we dienen wakende te zijn. Waar haalt een jongere zijn ethische vorming vandaan, als hij alleen open internet gebruikt, geen krant leest en alleen zondags in de kerk is? Dit is helaas het beeld van zoveel jongeren binnen de reformatorische gezindte.

Persoonlijk
Wat is het doel van ons leven? Deze vraag dienen we steeds maar weer te stellen. De grondhouding in dit alles dient dan ook distantie te zijn, blijf kritisch! Hoe is het binnen onze gezinnen? Fungeert ons gezin als veilige haven? “De vreze des Heeren is het beste filter, al is dit niet altijd een garantie!” Denk aan bijbelse personen zoals Samuël, Obadja, Daniël. We leven in een beeldcultuur en er wordt zeer weinig meer gelezen. We moeten gezamenlijk de leescultuur stimuleren. Van essentieel belang voor onze jongeren is dat hun geweten is gevormd. Surfen ze ooit toch om de beveiliging van Kliksafe heen, dat het geweten dan krachtig zal spreken! We dienen biddend met deze moeilijke materie om te gaan met de bede van Ps. 119 op de lippen: “wendt, wendt, mijn oog van de ijdelheden af!”

A.T. van Wijk