SGP zet vraagtekens bij de aanpak klimaatbeleid van gemeente

6 februari 2008

De SGP-fractie heeft in de commissie Grondgebiedzaken van dinsdag 5 februari vragen gesteld over het plan van aanpak klimaatbeleid 2004-2008. Vanuit de internationale klimaatconferentie van Kyoto in 1997 heeft Nederland zich verplicht iets te doen aan de uitstoot van broeikasgassen. De Nederlandse overheid heeft indertijd 37 miljoen euro vrijgemaakt voor gemeenten om maatregelen te kunnen nemen. De subsidie voor de vier gemeenten op het eiland bedroeg ruim 200.000 euro. Dit is 50% van de kosten die gemaakt zouden worden voor de proceskosten om te komen tot minder uitstoot van CO2. De uitvoering van de plannen lag bij het ISGO (Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Goeree-Overflakkee). De gemeenten hebben een aantal thema’s geselecteerd.

Dhr. P.C. Grinwis gaf aan dat de SGP warme belangstelling heeft voor Duurzame Energie. Een van die thema’s was het gebruik van Duurzame Energie in gemeentelijke gebouwen. De SGP vindt dat de gemeente hierin een voorbeeldfunctie heeft. Het resultaat is echter dat de gemeente Goedereede in 2008, nog steeds geen gebruik maakt van ‘Groene stroom’. De SGP-fractie ziet graag een evaluatie van dit plan.