Gemeente Goedereede ontwikkelt toekomstvisie

20 maart 2008

De gemeente Goedereede startte onlangs met het ontwikkelen van een toekomstvisie. Het project heeft tot doel om op een interactieve manier tot komen tot een kijk op de gemeente in 2020. Het eindrapport wordt gebruikt als leidraad voor de beleidsbeslissingen van de gemeente Goedereede. Allerlei belanghebbenden worden betrokken bij de ontwikkeling van de toekomstvisie.

Al in 2007 kwam het gemeentebestuur van Goedereede tot de conclusie dat er behoefte was aan een visie op de toekomst. Met een dergelijke visie ontstaat houvast bij het ontwikkelen van beleid op uiteenlopende vlakken. Ook de andere gemeenten op Goeree-Overflakkee zullen en dergelijk toekomstbeeld ontwikkelen. De toekomstvisies worden door de provincie Zuid-Holland benut bij het vormen van de provinciale structuurvisie.

In februari van dit jaar verstrekte de gemeente de opdracht aan adviesbureau RDH om het traject te begeleiden. Het bureau begeleidt de verschillende werkbijeenkomsten waarin belanghebbenden zoals inwoners, raadsleden, ondernemers en ambtenaren toe werken naar een conceptdocument. Daarin staan stellingen over de identiteit en de toekomst van de gemeente.

In de discussiebijeenkomst die daarop volgt, wisselt de gemeente met haar inwoners van gedachten over het resultaat. Na het verwerken van de uitkomsten van de discussie stelt de gemeente de toekomstvisie definitief vast. Het traject wordt in het najaar afgerond.

Op woensdag 16 april zal er een groot debat plaatsvinden, dmv stellingen, waar inwoners van de gemeente Goedereede hun mening kunnen geven over de toekomst van de gemeente richting 2025. Dit zal plaatshebben in het Expo gebouw Haringvliet. De avond start om 19.00 uur. De gemeente nodigt een ieder hiervoor uit.

bron: Gemeente Goedereede