Alle stemmen tellen mee

1 april 2008

De gemeente Goedereede startte met het ontwikkelen van een toekomstvisie. Met het project wil de gemeente op een interactieve manier komen tot een kijk op de gemeente in 2020. Inmiddels gaf de gemeenteraad in een werksessie aan hoe zij aankijkt tegen de toekomst van de gemeente. Ook zijn diverse personen uit het maatschappelijke middenveld geïnterviewd. Nu is het de beurt aan de inwoners van de gemeente.

Op 16 april spreekt de gemeente met alle aanwezige inwoners over de toekomst van de gemeente. Er komen belangrijke thema’s aan de orde, zoals de samenleving, wonen, werken, voorzieningen, recreatie, natuur en verkeer. Presentator Roeland van Kerkhoff legt op deze belangrijke avond bijna twintig stellingen over de toekomst van de gemeente voor aan de aanwezigen. In een debat kunnen alle inwoners vele malen hun stem laten horen.

Door gebruik te maken van moderne techniek is de uitslag van de stemming in enkele seconden bekend. De gemeente gebruikt elektronische stemkastjes om de stemmen te verzamelen. De uitslag van iedere stemronde wordt snel verwerkt en op een groot scherm geprojecteerd. Hierdoor kan direct over de uitslag worden gesproken. Van deze avond wordt een uitgebreid verslag gemaakt. De resultaten van het debat vormen een belangrijke factor in de besluitvorming en vaststelling van de toekomstvisie door de gemeenteraad.

De gemeente Goedereede gebruikt de toekomstvisie als leidraad bij het nemen van beleidsbeslissingen. Daarnaast wordt de inhoud van de toekomstvisie gebruikt als input voor de eilandelijke Structuurvisie die gezamenlijk door de vier gemeenten op Goeree-Overflakkee wordt gemaakt.

Burgemeester Van de Velde-De Wilde van de gemeente Goedereede hoopt op een grote opkomst op 16 april: ‘Ik vind het belangrijk dat zo veel mogelijk inwoners aanwezig zijn. Het is een bijzondere avond voor de toekomst van de gemeente Goedereede. Ik hoop dat onze inwoners hun stem niet verloren laten gaan’.

bron: Gemeente Goedereede