Bestuurslid K. Tanis koninklijk onderscheiden

29 april 2008

Op vrijdag 25 april daalde de lintjesregen weer over het land. In Ouddorp viel de eer te beurt aan K. Tanis (64), onder andere bestuurslid van onze kiesvereniging. Burgemeester Van de Velde spelde hem in Eben-Haëzer het lintje op, waardoor hij werd opgenomen in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Tanis heeft zich voor de samenleving op het terrein van kerkelijk leven, politiek, gehandicaptenzorg en Stichting Eben-Haëzer te Ouddorp ‘geruime tijd ingespannen’, zoals dat officieel heet. Zo was hij van 1972-1997 en sinds 1999 diaken van de Hervormde Gemeente van Ouddorp (m.i.v. 2004 van de Hersteld Hervormde Gemeente aldaar) en van 1973-1994 notabel van de Hervormde Gemeente van Ouddorp. Sinds 1970 is hij depothouder van het Streekcomité Goeree-Overflakkee van de Gereformeerde Bijbelstichting, sinds 1978 bestuurslid van de SGP- Kiesvereniging Goedereede, sinds 1992 afgevaardigde in de subcommissie Adullam namens de diaconie van de Hervormde Gemeente van Ouddorp (m.i.v. 2004 van de Hersteld Hervormde Gemeente) en sinds 1994 kerkvoogd van de Hervormde Gemeente van Ouddorp (m.i.v. 2004 van de Hersteld Hervormde Gemeente). Daarnaast is hij sinds 1999 bestuurslid van de Stichting Eben-Haëzer te Ouddorp. In dit verenigingsgebouw kreeg de heer Tanis zijn decoratie en bijbehorende oorkonde uitgereikt.

Bestuurslid van de SGP Kiesvereniging: K. Tanis,is op vrijdagmorgen 25 april 2008 koninklijk onderscheiden door burgemeester v.d. Velde. Om 9.30 uur ’s morgens wachtte het gezelschap hem op in het verenigingsgebouw Eben-Haëzer, waar hij tevens bestuurslid van is. Hij ontving de KO voor zijn werk op het politiek en kerkelijk terrein, alsmede de gehandicaptenzorg.

Dhr. K. Tanis(64) is diaken van 1972-1997 en vanaf 1999 van de nu Hersteld Hervormde Gemeente te Ouddorp. Van de Hervormde gemeente was hij van 1973-1994 notabel. Vanaf 1994 vervuld hij de taak van Kerkvoogd. Vanaf 1970 is hij streekdepothouder van het comité van de GBS. Sinds 1992 is hij afgevaardigde in de subcommissie Adullam. Ook is hij sinds 1999 bestuurslid van de stichting Eben-Haëzer.

K. Tanis Hij werd door o.a. de voorzitter van de plaatselijke SGP-kiesvereniging, dhr. A. Voogd, toegesproken. Hij verwoorde dat alsvolgt: ‘Klaas, als medebestuurder en vriend is het voorrecht ons gegund om vanaf deze plaats enkele woorden tot je te richten namens onze SGP-kiesvereniging, de SGP-raadsfractie en het GBS-commité Goeree-Overflakkee. Afgelopen najaar bespraken we op een SGP-bestuursvergadering [waar je bij grote uitzondering een keer niet aanwezig was] het rooster van aftreden van de bestuursleden en daar stond ook het jaar van aantreden bij. Toen werd er opgemerkt, dat je al vanaf 3 febr. 1978, dus 30 jaar hiervan deel uitmaakt en dat het wel een stuk erkenning zou zijn voor zoveel jaren inzet een lintje aan te vragen. Zo is dus de molen gaan draaien en uit ingewonnen informatie bij de verschillende secretariaten bleek het, dat je staat van dienst op verschillende terreinen in kerk en maatschappij nog langer was n.l 38 jaar zitting in het GBS-commité Goeree-Overflakkee, 35 jaar diaken in de (Herst.) Herv. Gemeente, ook 20 jaar notabel en daarna 14 jaar kerkvoogd, namens de diaconie 16 jaar in de subcommissie Adullam, 4 jaar chauffeur-vrijwilliger en vanaf dec. 1999 bestuurslid van de stichting Eben-Haëzer.

Alles bij elkaar een indrukwekkende staat van dienst die je onder Gods goedheid hebt mogen vervullen. Na het ingediende voorstel voor een Koninklijke Onderscheiding bij onze Burgemeester, kregen we eind maart het bericht, dat Hare Majesteit de Koningin de aanvraag heeft willen honoreren en waarvan de uitreiking nu heeft mogen plaats vinden’.

‘Klaas, namens dezen van harte gefeliciteerd met deze Koninklijke Onderscheiding als blijk van waardering voor je belangenloze inzet als betrokken en integer bestuurder met een voorbeeldige bescheidenheid, maar met kennis van zaken. We wensen je toe, dat de Heere je de gezondheid en de kracht wilt geven, om nog wat jaren je verantwoordelijke plaats in onze gelederen in te nemen met de je van God geschonken gaven. Ook willen we je gezin, dat het zoveel uren zonder jou heeft moeten stellen hierin betrekken en dat je de onderscheiding met vreugde nog lange tijd mag dragen’.

‘Tenslotte Klaas, als vrienden vanaf onze jeugdjaren en ook namens ons gezin willen we je van harte feliciteren. We hebben met jou en daarna ook met jullie samen al zovele jaren trouwe vriendschap mogen hebben. Jullie hebben meegeleefd in vreugde en zorgen, hartelijk dank hiervoor. We wensen jullie, Klaas en Ien en jullie gezin Gods Zegen toe voor tijd en eeuwigheid’.