Onderzoek naar verregaande samenwerking op Goeree-Overflakkee

7 april 2008

Op maandag 7 april 2008 hebben de colleges van Goedereede, Dirksland, Middelharnis en Oostflakkee een tweede werkconferentie gehouden over de bestuurlijke toekomst op het eiland. Het thema van deze bijeenkomst was: ‘Op zoek naar de sleutel voor samenwerking op Goeree-Overflakkee’. Na een korte terugblik op de eerste werkconferentie van 3 maart 2008 zijn alle mogelijke opties voor een andere samenwerking besproken.

Tijdens deze conferentie is vanzelfsprekend stilgestaan bij de huidige, voor de eilandelijke ontwikkeling richtinggevende, samenwerkingsdossiers zoals de Vitale Regio, de Economische Visie en de nog op te stellen eilandelijke structuurvisie.

De besproken mogelijkheden voor een andere samenwerking zijn bewust breed besproken. Ze varieerden van vrijblijvend samenwerken op basis van een convenant, via vorming van één werkorganisatie/facilitair bedrijf (Samen En Toch Apart = SETA-model), tot één organisatie als uiterste vorm van samenwerking. Omdat de colleges beslist verder willen gaan op de ingeslagen weg is unaniem besloten tot de volgende stappen:

  • De vier gemeenten onderzoeken de meest vergaande ambtelijke samenwerking (één ambtelijke organisatie) en zetten deze af tegen het SETA-model. Daarbij wordt aansluitend bepaald welke bestuurlijke aansturing hier het beste past. Het eindbeeld van een passend bestuurlijk model staat nog niet vast.
  • Op dit moment sluit geen van de gemeenten een samenwerkingsvariant uit.
  • De ingestelde klankbordgroep, bestaande uit de burgemeesters van Goedereede en Dirksland en de gemeentesecretarissen van Middelharnis en Oostflakkee, bereidt de gezamenlijke raadsbijeenkomst voor. Daarnaast stellen zij een brief op gericht aan de provincie Zuid-Holland.
  • De colleges organiseren één gezamenlijke raadsbijeenkomst over het proces van samenwerking, die naar verwachting half mei gaat plaatsvinden.
  • Na de mei-bijeenkomst stelt de klankbordgroep een raadsvoorstel op waarin de opdracht voor het uit te voeren onderzoek wordt beschreven. Dat voorstel wordt door de gemeenteraden voor de zomer vastgesteld.
  • Het in te stellen onderzoek naar de samenwerking zal voor het einde van het jaar afgerond zijn.

Ook deze werkconferentie werd voorgezeten door de heer Van Bijnen als adviseur voor gemeenten bij samenwerkings- en efficiencyvraagstukken.

bron: gemeente Goedereede