Rechtmatigheidsverklaring voor gemeente Goedereede

24 april 2008

Gemeenten maken elk jaar de rekening op. Deze jaarrekening wordt door een accountant gecontroleerd. Sinds 2004 moeten de gemeenten volgens het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten (BAPG) voldoen aan een aantal regels. De accountant moet controleren of de jaarrekening tot stand kwam in overeenstemming met de begroting. Bovendien moet hij vaststellen of bij het maken van de rekening de wettelijke regelingen en gemeentelijke verordeningen zijn toegepast.

Als dat allemaal in orde is neemt de accountant de vermelding van ‘financiële rechtmatigheid’ op in zijn accountantsverklaring. Ook de gemeente Goedereede ontving dit jaar voor het eerst deze rechtmatigheidsverklaring van de accountant.

Het verkrijgen van een rechtmatigheidsverklaring is niet gemakkelijk. In 2006 ontving slechts 65% van alle Nederlandse gemeenten een dergelijke verklaring. Het verkrijgen van de verklaring vergt een flinke inspanning van de financiële ambtenaren. De gemeente Goedereede ontwikkelde zelfs instrumenten in eigen beheer om te zorgen dat aan de criteria werd voldaan.

Wethouder Feller, die financiën in zijn portefeuille heeft, is blij met de rechtmatigheidsverklaring. ‘We hebben op het gemeentehuis hard gewerkt aan controlemechanismen en duidelijke processen om tot een verantwoorde jaarrekening te komen. Ik ben er trots op dat die inzet nu zijn vruchten afwerpt.’; aldus Feller.