Werkbezoek SGP-ChristenUnie DV 18 april 2008

7 april 2008

Op uitnodiging van de SGP en ChristenUnie van Goedereede en Dirksland, zal een delegatie van de SGP Tweede Kamerfractie en de ChristenUnie Tweede Kamerfractie, alsmede de provinciale Statenfractie ChristenUnie-SGP een werkbezoek brengen aan beide gemeenten op DV vrijdag 18 april. Het werkbezoek zal voornamelijk in het teken staan van de voorgenomen ontpoldering van de Zuiderdieppolders. De locale gemeenteraadsfracties willen nogmaals in debat gaan met de hogere overheden om begrip te krijgen voor de standpunten van beide gemeenteraden.

Zoals bekend is de minister van LNV niet van plan de plannen rondom de Zuiderdieppolders te wijzigen. Dit zelfde standpunt wordt gehuldigd door de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Ook de Provinciale Staten houdt vooralsnog vast aan de plannen. De Provinciale Statenfractie ChristenUnie-SGP wil gaan bekijken of er aanpassingen aan het plan kunnen plaatsvinden.

De argumenten die de gemeenteraden hebben neergezet in hun moties zijn echter nog onverminderd van kracht. Enkele hiervan zijn: dat de Zuiderdieppolders (Bospolder, Kroningspolder, Nieuwe Kroningspolder en Zuiderdieppolder) circa 400 hectare groot is en dat de binnen deze polders gelegen zeer vruchtbare landbouwgronden moeten worden aangemerkt als landbouwgronden behorende tot de beste van Nederland. Een volgend probleem is dat bij inrichting van de Zuiderdieppolders als natuurgebied ook agrarische bedrijven in de omgeving van de Zuiderdieppolders hier nadeel van zullen ondervinden, als gevolg van invloed van het zoute water en omdat er naar verwachting beperkende maatregelen zullen gaan gelden langs de randen van het nieuwe natuurgebied, dat wordt aangewezen in het kader van Natura 2000. Vanuit ethisch oogpunt vinden de fracties het eveneens onverantwoord om deze goede landbouwgrond om te vormen tot natuurgebied gezien de toenemende wereldbevolking en de groei van de wereldwijde vraag naar landbouwproducten.

Naast een bezoek aan de Zuiderdieppolder staat een bezoek een de visafslag te Stellendam en een bezoek aan het van Weel-Bethesda Ziekenhuis te Dirksland gepland.

De commissie Werkbezoek SGP/ChristenUnie