De SGP 90 jaar – Bijdrage van H. Tanis in ‘de Banier’

2 mei 2008

Op 24 april 2008 was het precies 90 jaar geleden dat de Staatkundig Gereformeerde partij is opgericht. In een jubileum uitgave van het partijblad de Banier (jaargang 87, 2 mei 2008) werd daar door diverse personen op teruggekeken. Ook het Goereese fractielid van de SGP dhr. H. Tanis schreef een kolom voor de Banier met als titel: ‘Zoek het verschil, vissen in een volle, of in een lege zee?’

foto H. Tanis De visserij bestaat al langer dan de SGP, die dit jaar precies 90 jaar geleden is opgericht. De visserijsector doet regelmatig een beroep op de woordvoerder van de SGP, omdat de SGP helder weet te verwoorden dat de vissers altijd moeten werken met de elementen van de natuur. De andere politici laten in hun woorden vaak blijken alsof de natuur maakbaar is en door mensenhanden te corrigeren is. Niets is minder waar. We zijn gezegend met de rijkdommen uit de zee.

Door saneringsronden van de Europese Unie, is de visserijdruk op de Noordzee afgenomen. De vissers merken niet alleen dat het daardoor minder druk is op de Noordzee, maar ook dat de visstand beter is. Vissen in een lege zee was lang zo moeilijk niet: het visquotum komt dan moeilijk vol. Vissen in een volle gezonde visrijke zee is moeilijker: een kotter heeft na 2 visdagen zijn aandeel vol gevist. Dat is tenminste het geval wanneer men tot het eind van het jaar (met de kerst eet iedereen vis!) door willen gaan. Het beheer van een volle zee is dus niet zo gemakkelijk. Dat vraagt om beheersing van vissers. Dat vraagt ook om onderlinge samenwerking en vertrouwen. De visserij wordt op dit moment ook moeilijk gemaakt door de hoge brandstofprijs en daarmee verwante artikelen (zoals nylon netwerk).

Dankzij de inzet van de SGP zie ik de visserijtoekomst met vertrouwen tegemoet. Met vertrouwen, omdat ik de problemen ook uit handen durf te geven als feiten van de Schepping en bovenal aan de Schepper van hemel en van aarde. De zee heeft ons in de afgelopen 90 jaar heel veel gegeven.

H. Tanis, Visser en SGP-raadslid gemeente Goedereede