Twee extra ambulances in de regio!

23 mei 2008

Na een intensief en langdurig lobbytraject vanuit de regio Rotterdam-Rijnmond heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mondeling toegezegd dat de regio Rotterdam-Rijnmond op werkdagen overdag twee extra ambulances toegewezen krijgt. Dat betekent dat in de regio Rotterdam-Rijnmond op werkdagen overdag niet 29, maar 31 ambulances zullen worden ingezet.

Het aantal van twee extra ambulances op werkdagen overdag is overigens niet gebaseerd op de ambulancecapaciteit die nodig is om de problematiek van de overschrijdingspercentages in de regio Rotterdam-Rijnmond op te lossen, maar op een weeffout in het huidige Referentiekader Spreiding en Beschikbaarheid. Het Referentiekader Spreiding en Beschikbaarheid geeft aan wat de ambulancecapaciteit is per regio en hoe de standplaatsen over de regio zijn verdeeld De genoemde weeffout heeft betrekking op het tijdstip waarop een ambulance zich vrij meld. In de regio Rotterdam-Rijnmond gebeurt dat al in de zorginstelling direct nadat de patiënt is afgeleverd. Dit in tegenstelling tot de rest van Nederland, die het einde van de rit pas boekt bij terugkomst op de standplaats. Hierdoor heeft de regio Rotterdam-Rijnmond voor de berekening van de ambulancecapaciteit onterecht te maken met een relatief kortere gemiddelde ritduur dan de rest van Nederland.

Vanuit de regio Rotterdam-Rijnmond is de afgelopen jaren steeds aangedrongen op herstel van deze fout omdat elke extra ambulance zal bijdragen aan de verlaging van de overschrijdingspercentages in de regio. Pas nadat de Tweede Kamer zich eind vorig jaar uitsprak voor een oplossing van de problemen in de regio Rotterdam-Rijnmond en het bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond een klacht indiende bij de Nationale Ombudsman, lijkt de Minister met twee extra ambulances over de brug te komen. Overigens is de toekenning van de twee extra ambulances op werkdagen overdag weliswaar mondeling toegezegd door de Minister, maar de formele bevestiging vanuit het Ministerie en ook de financiering door de Nederlandse Zorgautoriteit moet nog plaatsvinden.

Op dit moment bevindt het regionale overschrijdingspercentage in de regio Rotterdam-Rijnmond zich vrijwel op het landelijke gemiddeld, namelijk op 9,5 procent. Met name in meer landelijk gebied zijn de overschrijdingspercentages echter hoger dan in de stedelijke gebieden van de regio Rotterdam-Rijnmond. Met de extra ambulancecapaciteit kunnen de overschrijdingspercentage meer evenwichtig over de regio worden verdeeld.

De ambulancesector in Nederland is op dit moment in afwachting van het nieuwe Referentiekader Spreiding en Beschikbaarheid. De Minister heeft toegezegd dit nieuwe Referentiekader nog deze maand naar de Tweede Kamer te zullen sturen. De afgelopen jaren is vanuit de regio Rotterdam-Rijnmond met het oog op de hoge overschrijdingspercentages steeds aangedrongen op uitbreiding van de ambulancecapaciteit.

Gemeente Goedereede