‘Brouwersdam kan tienduizenden van stroom voorzien’

26 juni 2008

De SGP in de gemeente Goedereede is altijd al voorstander geweest van goed rentmeesterschap over de aarde. Daarom heeft zij altijd een pleidooi gehouden voor ontwikkelingen mbt duurzame energie. De SGP-jongeren schreven hiervoor een aantal jaren eerder al een nota, waarin windenergie en zonne-energie een belangrijke plaats inneemt. Inmiddels zijn er vergevorderde plannen rondom de Brouwersdam. In een eerder verschenen visie rondom de Brouwersdam werd gedacht aan een getijde centrale. Inmiddels heeft de TU-Delft nader onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de centrale.

Brouwersdam De Brouwersdam kan 65.000 huishoudens van elektriciteit voorzien. In de dam bij het Grevelingenmeer moet daartoe een getijdencentrale worden gebouwd. Tegelijkertijd gaat de kwaliteit van het water en de natuur sterk vooruit, omdat de eb- en vloedbeweging kan terugkomen. Energie- en waterbedrijf Delta heeft de TU Delft onderzoek laten doen naar de haalbaarheid van zo’n centrale. Rijkswaterstaat onderzoekt de mogelijkheden om de natuur te herstellen.

De 6 kilometer lange Brouwersdam ging in 1971 open. Het is het zevende bouwwerk van de Deltawerken. Sinds de afsluiting van het meer is er geen getij meer. Het water staat nauwelijks nog in verbinding met de Noordzee. Het is daarom wel een populair watersportmeer en recreatiegebied. De kwaliteit van het water is echter sterk achteruit gegaan. De visstand en de kweek van schelpdieren namen sterk af. Een opening in de dam laat weer zuurstof in het meer toe. In deze doorlaatopeningen komen turbines, die met behulp van eb en vloed energie opwekken.

Voor een getijdencentrale zijn verschillende varianten bedacht. Staatssecretaris Tineke Huizinga van Waterstaat moet beslissen welke verder worden uitgewerkt in een planstudie. Bij het project zijn meerdere partners betrokken, zoals de provincies Zeeland en Zuid-Holland, de vijf gemeenten om het Grevelingenmeer en bedrijven betrokken.

bron: www.telegraaf.nl