Jonge raadsleden in Goedereede

26 juni 2008

Op donderdagochtend 26 juni werd de raadszaal van het gemeentehuis in Goedereede bevolkt door wel heel jonge raadsleden. Op deze ochtend waren namelijk de groepen acht van de School met de Bijbel uit Ouddorp te gast bij de SGP-jongeren en de SGP-fractie van Goedereede. Ook de burgemeester was hierbij aanwezig. Na de opening van de ochtend mocht zij de spits afbijten met te vertellen wat zij zoal doet als burgemeester van Goedereede.

Jongerendebat Aan de hand van haar agenda vertelde ze een en ander over haar activiteiten. Veel afspraken, dat betekent heel weinig vrije tijd. Na haar was het de beurt aan fractievoorzitter J. Klepper, die vertelde hoe de gemeenteraad in elkaar zit en waar de gemeenteraad allemaal beslissingen over neemt. Een filmpje van een echte raadsvergadering verduidelijkte veel. Aan het begin van zijn verhaal vroeg hij wie er allemaal gemeenteraadslid zou willen worden later. Er gingen niet zo heel veel vingers omhoog. Tot slot vertelde Huibert Slingerland, voorzitter van de SGP-jongeren van Goedereede, wat deze jongerenvereniging allemaal doet. Waarbij hij natuurlijk iedereen opriep om later lid van de vereniging te worden.

Na een korte pauze begon het: een echte raadsvergadering. Fractievoorzitter J. Klepper nam de rol van burgemeester op zich en leidde de vergadering. Burgemeester Van der Velde had hem daarvoor de echte burgemeestersketting omgehangen. Twee belangrijke onderwerpen, voorstellen van het college van B&W, stonden op de agenda. Het eerste: de spoorlijn van de RTM doortrekken van de Punt via het centrum van Ouddorp naar Goedereede. Het tweede: verplaatsing van speeltuin ‘de Flipjes’ naar de omgeving van het zwembad in Stellendam en het bouwen van een nieuwe ‘Vliedberg’ op de plek van de oude speeltuin. Voor de vergadering begon werden de aanwezige leerlingen verdeeld in een aantal partijen. Voor de RTM waren dat: de Groenen (natuurbelangen), de Toeristische Partij (belangen toerisme), de Burgerpartij (belangen burgers), de Middenstandspartij (belangen winkeliers) en de Belangen Boeren Partij (belangen landbouw). De fracties voor het agendapunt ‘de Flipjes’ waren bijna identiek. De Belangen Boeren Partij werd alleen vervangen door de Seniorenpartij, die op moest komen voor de belangen van de ouderen. Over elk van deze voorstellen werd gedebatteerd met de helft van de aanwezige leerlingen, zodat iedereen een keer in de raadstoelen kon plaatsnemen. Vooraf hield elke fractie een fractievergadering. Tijdens deze bijeenkomst moest elke groep zoveel mogelijk argumenten verzinnen vóór of tégen het voorstel. Onder leiding van dhr. Klepper leidde dit tot een leuke raadsvergadering, met als resultaat dat de beide voorstellen verworpen werden. De tegenstemmers haalden beide keren de meerderheid. Toen dhr. Klepper aan het eind weer vroeg wie er nu raadslid zou willen zijn, gingen er wel iets meer vingers omhoog.

Na afloop van deze leuke en leerzame ochtend kregen de leerlingen nog een tasje mee met daarin een handdoek van de gemeente, een kubus met notitieblaadjes, een zaklampje en het jongerenblad KLIK, uitgave van de landelijke SGP-jongeren. We kunnen terugkijken op een geslaagde ochtend, die zeker voor herhaling vatbaar is.

G.A. Koese