SGP-jongeren organiseren Info- en debatochtend met basisschool

17 juni 2008

DV donderdagochtend 26 juni organiseren de SGP-jongeren van Goedereede in samenwerking met de SGP-fractie een informatie- en debatochtend voor de groepen 8 van de School met de Bijbel ‘Koningin Beatrix’. Doel van deze ochtend is om jongeren bekend te maken met de gemeentelijke politiek, in het bijzonder die politiek die Gods Woord als uitgangspunt neemt.

Na een informatief gedeelte, waarin onder anderen de burgemeester wat zal vertellen over haar werk, zal er een echte raadsvergadering worden gehouden. Hiervoor hebben de organisatoren enkele cases gemaakt, die als onderwerp van debat zullen dienen. De aanwezige leerlingen zullen in een aantal belangenpartijen worden verdeeld en na een kort overleg in hun ‘fractievergadering’ in de raadstoelen plaatsnemen en hun belang verdedigen. Een leuke manier om met de gemeentelijke politiek kennis te maken. En wie weet, misschien worden hiermee toekomstige raadsleden gevormd!