Uitnodiging presentatie “Ring van Ouddorp”

4 juli 2008

De gemeente Goedereede en de ondernemers in Ouddorp willen graag de Ring van Ouddorp verbeteren. Het college van burgemeester en wethouders vindt namelijk dat niet alle mogelijkheden van de Ring worden benut. De Ring van Ouddorp moet voor ondernemers, inwoners en bezoekers een bepaalde meerwaarde krijgen. De SGP-fractie heeft eerder middels een motie laten weten meer geld te willen vrijmaken voor het opknappen van de ring. U wordt uitgenodigd om op maandag 14 juli kennis te nemen van de plannen

kerkringouddorp Kwaliteitsimpuls
De gemeente wil dat bereiken door de Ring meer als verblijfsgebied in te richten, meer aandacht te vestigen op de monumenten en de winkels aantrekkelijker te maken. Het bezoeken van de Ring is dan niet alleen prettiger voor inwoners en bezoekers. Door het opwaarderen van de Ring gaan zij bovendien minder snel ergens anders winkelen. Daardoor krijgen ook de ondernemers een beter toekomstperspectief. De gemeente heeft dan ook geld beschikbaar gesteld om de Ring van Ouddorp een kwaliteitsimpuls te geven.

Plan projectgroep
Een projectgroep werkte samen met architecten Verkade en Houthuizen het afgelopen half jaar hard aan een plan voor de herinrichting van de Ring van Ouddorp. De projectgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente Goedereede, van de Ondernemersvereniging Ouddorp, van de niet-georganiseerde ondernemers, van de inwoners van Ouddorp en van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel.

Presentatie
De projectgroep wil het plan nu graag aan u presenteren. Wij nodigen u daarom uit om op maandag 14 juli a.s. van 19.30 tot 21.30 aanwezig te zijn in Zalencentrum Dorpstienden, Dorpstienden 4, 3253 AS Ouddorp. Wij houden graag rekening met uw komst. Wilt u daarom zo vriendelijk zijn om zich aan te melden: (0187) 49 77 90.