Gemeenteraad Goedereede nodigt jongeren uit om mee te praten

22 september 2008

De gemeenteraad van de gemeente Goedereede wil graag bij het opstellen van haar jongerenbeleid in contact komen met de jongeren uit de gemeente. Door te achterhalen wat er speelt onder jongeren kan de gemeente beter aansluiten op de wensen van de jeugd. Aan de hand van een informatieavond die op vrijdagavond 10 oktober plaatsvindt, bespreekt de gemeenteraad met de jongeren uit de gemeente diverse onderwerpen. Deze avond heeft als thema: wat vind jij?!

gemeentevlag De gemeenteraad wil weten wat jongeren vinden van de gemeente en het huidige beleid. Volgens de raad is de mening van de jongeren belangrijk. Jongeren hebben namelijk de toekomst. De gemeenteraad is dan ook geïnteresseerd in hetgeen de jongeren uit de gemeente vinden van de leefbaarheid in de gemeente Goedereede. Ook de horeca en het drank- en drugsgebruik komen ter sprake, evenals de communicatie tussen jongeren en de gemeente. Allereerst worden de onderwerpen in kleine groepjes besproken. Vervolgens worden de belangrijkste onderwerpen nogmaals aangehaald in een Lagerhuisdebat. De gemeenteraad benut de resultaten van de avond in de uitvoering van het gemeentelijk beleid.

De informatieavond vindt plaats op vrijdag 10 oktober aanstaande in zalencentrum Dorpstienden in Ouddorp. Vanaf 19.30 uur is de zaal open en om 20.00 uur begint de avond. Om ongeveer 22.00 uur is de informatieavond afgelopen. Tijdens de avond is er ook een informatiemarkt. Diverse partijen bieden deze avond de mogelijkheid om meer informatie te verkrijgen over de onderwerpen die besproken worden.

Onder het motto: wat vind jij?! roept de gemeenteraad alle jongeren uit de gemeente Goedereede in de leeftijd van 17 tot 25 jaar op om mee te praten deze avond.

bron: gemeente Goedereede