Grote belangstelling toekomstvisie gemeente Goedereede

6 oktober 2008

De gemeente Goedereede presenteerde maandagavond 6 oktober de toekomstvisie van de gemeente aan haar inwoners. De presentatie vond plaats in de Expohal Haringvliet in Stellendam. De toekomstvisie is een kijk op de gemeente in 2020. De gemeente Goedereede wilde haar inwoners graag op de hoogte brengen van deze visie. Meer dan 300 inwoners van de gemeente Goedereede waren aanwezig bij de presentatie.

De gemeente Goedereede gebruikt de toekomstvisie als leidraad bij het nemen van beleidsbeslissingen. Daarnaast wordt de inhoud van de toekomstvisie gebruikt als input voor de eilandelijke Structuurvisie die gezamenlijk door de vier gemeenten op Goeree-Overflakkee wordt gemaakt. Na de duidelijke presentatie van het stedenbouwkundig adviesbureau RDH was er gelegenheid om vragen te stellen. Roeland van Kerkhoff van RDH en burgemeester G.J. van de Velde-de Wilde van de gemeente Goedereede beantwoordden deze vragen.

In april van dit jaar was er al eerder een bijeenkomst over de toekomstvisie. Ook hier kwamen zo’n 300 mensen op af. Toen konden de aanwezigen door middel van elektronische stemkastjes hun mening geven over 20 stellingen. Met de resultaten van deze stellingen is in de uiteindelijke toekomstvisie rekening gehouden. Het college van burgemeester en wethouders gaat de toekomstvisie later dit jaar ter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad. Als de toekomstvisie is vastgesteld, stelt de gemeente deze ter beschikking via de gemeentelijke website. De visie ligt dan ook ter inzage op het gemeentehuis.