SGP Hollandse Delta zet in op dijkversterking

1 oktober 2008

Onderhoud van de dijken, een adequate calamiteitenorganisatie en voldoende vrijwillige dijkwachten. En de agrariër moet zijn werk kunnen blijven doen zonder dat de natuur eronder lijdt. Die speerpunten formuleert SGP Waterschap Hollandse Delta in het dinsdag gepresenteerde verkiezingsprogramma ‘Wijs met water’. ‘Het onderhouden van de dijken, zowel in hoogte als qua sterkte, heeft prioriteit, zodat zij bij storm het keren van het buitenwater aankunnen’, schrijft de partij.

Lijsttrekker J. Klepper, heemraad en locodijkgraaf van het waterschap, stelt dat dijkversterking absoluut prioriteit moet krijgen. ‘De recente adviezen die opgesteld zijn door de commissie-Veerman op het gebied van dijkversterking moeten vanzelfsprekend waar nodig nader uitgewerkt worden, maar moeten absoluut geconcretiseerd worden in Hollandse Delta’. De SGP wil geen ontpoldering van goede landbouwgronden. De partij steunt recreatie-initiatieven zoals de aanleg van fietspaden op of langs de dijken.