Commissie GGZ – 11 november 2008

11 november 2008

Met slechts 1 agendapunt op de agenda: een presentatie, werd de commissievergadering van grondgebiedzaken gehouden op 11 november 2008. De presentatie ging over het project: Zicht op Grevelingen. Ook deelde de SGP fractie mede, dat zij in gesprek zijn geweest met de Provinciale Staten fractie, over met name Zuiderdiep en Oosterpark.

Een korte agenda, met een presentatie die verstrekkende gevolgen kan hebben voor het gebied rondom de Grevelingen. In het project ‘Zicht op de Grevelingen’ worden een aantal zaken genoemd, waarmee de Grevelingen en met name rondom de Brouwersdam een economische impuls kan krijgen. Ecologie en Economie (Eco2) moeten hierin samengaan en elkaar versterken. In de presentatie kwam naar o.a. naar voren dat er plannen bestaan om te komen tot een Eco-hotel, nabij de Punt, met een capaciteit van 120-160 kamers. Een dergelijke accommodatie moet dan CO2 neutraal werken. Dit moet zowel in de bouw, in de afvalstromen en in de gehele bedrijfsvoering worden doorgevoerd. Kortom het moet een unieke hotelaccommodatie worden, maar zo zei de presentator erbij: ‘het moet wel te exploiteren zijn’.

Verder zijn er plannen voor een speelbos en een uitzichtpunt, waar de huidige bunkers voor worden gebruikt. Om de waterkwaliteit te verbeteren zijn er voorstellen om getijdenwerking in de Grevelingen te krijgen. Gekoppeld hieraan is de mogelijke getijde centrale die dan duurzame energie kan opwekken. Hierover moet de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, mevr. T. Huizinga, begin 2009 een beslissing nemen. Ook het ministerie van LNV en EZ zijn hierbij betrokken. Gerealiseerd zijn inmiddels de waterjump en de duikvoorzieningen. Natuur- en milieuorganisaties, ondernemers en gemeenten dienen samen op te trekken om te komen tot de gewenste inrichting van het gebied. Dhr. T. Human(SGP) vroeg aandacht voor de andere soort natuur, die hiermee ontwikkeld zou worden, terwijl dhr. P.C. Grinwis(SGP) wederom aandacht vroeg voor het doortrekken van de RTM-lijn naar Ouddorp.

Oosterpark weer op Statenagenda
In de rondvraag maakte dhr. Grinwis van de SGP gebruik van de gelegenheid om te melden dat de CU en SGP fractie van Goedereede, maandag 10 november contact hebben gehad met de Provinciale CU/SGP-fractie. Twee onderwerpen stonden op de agenda: Zuiderdiep en Oosterpark. M.b.t. het Zuiderdiep zijn de Statenfracties uitermate benieuwd naar de mogelijke alternatieven die aangedragen worden vanuit de streek. Vanuit de Provinciale fractie is toegezegd, het plan Oosterpark opnieuw op de agenda te plaatsen van de Statencommissie. Vanuit de Goereese fracties is aangegeven, dat dit plan, gezien de bestuurlijke toezeggingen en ambtelijke medewerking niet op de regionale structuurvisie zou moeten wachten. Op de vraag, wanneer de regionale structuurvisie kan worden opgestuurd aan de provinciale staten, antwoordde wethouder Admiraal, dat deze in februari 2009 eilandelijk wordt besproken, daarna gaat deze visie het traject in naar de gemeenteraden.