Goedereede vraagt Rijkswaterstaat opnieuw om rotondes N57

18 november 2008

De provinciale weg N57 loopt door de gemeente Goedereede van Stellendam naar de Brouwersdam. De weg vormt een belangrijke verkeersader naar Zeeland. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goedereede maakt zich al langer zorgen over de veiligheid van provinciale weg N57. Om die reden vroeg het college al in januari 2007 aan Rijkswaterstaat, die verantwoordelijk is voor de N57, om een drietal rotondes. Onlangs zond het college opnieuw een brief naar Rijkswaterstaat Zeeland met het verzoek de rotondes nu snel aan te leggen.Op twee van de drie kruisingen met de N57 binnen de gemeente staan nu nog verkeerslichtinstallaties. Dat is bij de kruising met de Vissersweg in Goedereede en bij de Oosterweg in Ouddorp. Hierdoor staat de doorstroming van het verkeer, vooral in de zomer, onder druk. Op de derde kruising, bij de Groeneweg in Ouddorp, staan geen verkeerslichten. Daar gebeuren regelmatig ongelukken. Rijkswaterstaat besloot inmiddels om bij de Groeneweg een rotonde aan te leggen. Wanneer daarmee wordt begonnen is echter niet bekend, omdat de financiering daarvan nog niet rond is.

Het college ziet een toename van het verkeer op de N57. Tellingen bevestigen dit. Ook de uitbreiding van het Havenbedrijf Rotterdam en de komst van de Tweede Maasvlakte zal voor extra vrachtverkeer op de N57 zorgen. Het college van burgemeester en wethouders maakt zich dan ook ernstig zorgen over de verkeersveiligheid op de N57. Daarom zond het college onlangs opnieuw een brief aan Rijkswaterstaat om aan te dringen op de snelle aanleg van drie rotondes.

bron: Gemeente Goedereede