Iets extra’s voor minima in Goedereede

26 november 2008

December is voor veel mensen een dure maand. Zeker voor wie een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm heeft. Deze huishoudens krijgen van de overheid iets extra’s. In december 2008 hebben zij recht op een eenmalige gift van vijftig euro. Inwoners van de vier gemeenten op Goeree-Overflakkee van wie bekend is dat zij leven van een minimuminkomen, krijgen het geld automatisch op hun rekening gestort.

Er zijn echter ook inwoners die van een minimuminkomen rond moeten komen die niet bekend zijn bij de gemeenten. Zij moeten zelf een aanvraag indienen bij hun gemeente. Waarom deze regeling? Het kabinet wil mensen die het hard nodig hebben een steuntje in de rug geven. Daarom heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vijftig miljoen euro uitgetrokken voor huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Het is mogelijk dat uit de aanvraag blijkt dat iemand ook recht heeft op andere vergoedingen van de gemeente. Honderdduizenden huishoudens maken hier namelijk geen gebruik van. Met deze mensen wordt contact opgenomen door de gemeente.

Voor wie?
Inwoners van wie bekend is dat ze minder verdienen dan 120% van de bijstandsnorm hoeven geen aanvraag in te dienen. Zij krijgen het geld automatisch op hun rekening gestort.

bron: Gemeente Goedereede