Ouddorp Duin gepresenteerd aan commissie Grondgebiedzaken

2 december 2008

In de commissievergadering van dinsdag 2 december is het concept gepresenteerd van Ouddorp Duin aan de commissie Grond Gebied Zaken en een aantal belangstellenden. Dit concept kan worden gezien als een nadere uitwerking van Ouddorp Bad. Een ambitieus concept waar de toerist niet omheen kan. Het is de bedoeling om met dit concept het onderscheid te maken. Deze ontwikkeling is erop gericht om Ouddorp opnieuw op de kaart te zetten als aantrekkelijk verblijfsgebied. De SGP plaatste kanttekeningen bij de mogelijkheden voor detailhandel in het gebied. Ook de mogelijke opening van winkels op zondag stuit op principiële bezwaren.

In een boeiende en indrukwekkende presentatie werd de commissie geïnformeerd over de plannen die er leven rondom de invulling van een elk weer voorziening nabij de kust van Ouddorp. Opdrachtgever voor dit concept is Ridderstee bv, de moedermaatschappij van De Klepperstee bv te Ouddorp. In de uitgedeelde flyer staat onder meer: ‘de nationale en internationale ontwikkelingen in het toerisme vragen echter om meer dan mee te gaan met de stroom. Dat vraagt meer dan een binnenspeelhal en enkele aanvullende winkels die wellicht net hun hoofd boven water kunnen houden. Dan moeten we seizoenbestendig zijn en jaarrond iets te bieden hebben aan de gasten van Ouddorp. Verbetering in het winkel en horeca aanbod, een hotel met wellness voorzieningen, een plaats waar kinderen kunnen spelen en waar openluchtvoorstellingen kunnen worden gegeven’.

Het is de bedoeling dat in het verplaatsingsgebied een duinlandschap wordt toegevoegd. De bestaande kwaliteiten worden hierdoor versterkt en draagt daarmee bij aan de bestaande ecologische structuren. Daarnaast voorziet het concept in een groot gebouw wat mogelijk prominent aanwezig is in het landschap en uitzicht gaat bieden over de zee. Dit gebouw moet tal van functies gaan bevatten. Een regelrechte verbinding naar en over de dijk van het Flaauwe Werk moet de garantie zijn voor het best toegankelijke strand van Nederland. Op de dijk moet een route worden aangegeven en aan die route moeten verschillende voorzieningen worden gekoppeld.

Bij wijze van experiment kon het aanwezige publiek meepraten over het plan. Diverse personen maakten hiervan gebruik. De commissie was overwegend positief over de plannen. De SGP fractie plaatste wel kanttekeningen bij het idee om detailhandel toe te voegen aan het gebied. ‘We zijn bezig om de kern van Ouddorp een impuls te geven’, aldus dhr. Human. Hij vroeg zich af of deze ontwikkeling geen negatieve gevolgen zou hebben voor de middenstand in de kern. ‘Er worden nu juist activiteiten ontplooid om de recreanten naar de kern te halen’. Het winkelbestand is nu ingespeeld op de recreatie. Ook de opmerking van mevr. Rijerkerk (VVD), gaf voor de SGP aanleiding om te reageren. Zij stelde dat bij het ontwikkelen van dit gebied ook de zondagsopening hoorde. Evenals de ChristenUnie maakte de SGP-fractie bij monde van dhr. Human kenbaar daar niets voor te voelen. De zondagsrust is een groot goed. ‘Op het houden van Gods geboden ligt grote loon, welk loon zoeken wij?’, zo hield hij de commissie voor.