SGP Goedereede stelt vragen over Tour de France

18 december 2008

Op donderdag 18 december werd de laatste raadsvergadering van de gemeente Goedereede gehouden. Naast het vaststellen van de najaarsnota, het beschikbaar stellen van 30.000 euro ten behoeve van het binnenhalen van subsidies voor de visserijsector, stelde de SGP vragen over de Tour de France die op DV zondag 4 juli 2010 door de gemeente Goedereede komt.

In de week voorafgaand aan de raadsvergadering werd duidelijk dat de Tour de France door de gemeente Goedereede zal komen. Door de media is de SGP benaderd om haar standpunt toe te lichten. Fractievoorzitter J. Klepper heeft daar namens de SGP zijn bedenkingen uitgesproken over het feit dat de Tour op zondag door de gemeente komt, waarbij mogelijke de kerkgang en de zondagsrust verstoort wordt. Ook kondigde hij aan om overleg te plegen met het gemeentebestuur om hier zo goed mogelijk mee om te gaan. In de raadsvergadering van 18 december stelde de SGP de volgende vragen:

  • 1. In hoeverre is de gemeente betrokken bij de organisatie en ondersteuning van de Touretappe die op D.V. zondag 4 juli 2010 door Goedereede komt?
  • 2. Hoe denkt u verstoring te voorkomen van de zondagsrust, die zo kenmerkend is voor onze gemeente en als kernkwaliteit is genoemd in de Toekomstvisie 2020?
  • 3. Hoe verdraagt dit evenement zich met de Zondagswet, waarin bepaalt is dat er tot 13.00 uur geen openbare evenementen (vermakelijkheden) plaatsvinden?
  • 4. Zijn er voor dit grote evenement nog vergunningen nodig van de gemeente?
  • 5. Is er m.b.t vraag 2 ambtelijke inzet nodig van ons personeel op de zondag om de wielerwedstrijd in goed banen te leiden en de verstoring van de zondagsrust in de kernen te voorkomen?
  • 6. Indien vraag 5 met ja moet worden beantwoord, wat wij zouden betreuren, is dan de individuele vrijheid van de medewerkers gewaarborgd wanneer ze niet op zondag willen werken?
  • 7. Zijn er m.b.t. vraag 2 en 5 kosten mee gemoeid die voor rekening van de gemeente komen en zo ja, om welk bedrag gaat het?

De burgemeester zegde toe, te zijner tijd, als er meer duidelijkheid is rondom de Tour de France, terug te komen op de vragen die de SGP stelt, waarbij zij aangaf dat er duidelijk een spanningsveld is tussen de economische ontwikkeling en het behoudt van de zondagsrust.

Andere partijen in de raad reageerden vervolgens op het ‘media-optreden’ van SGP fractievoorzitter J. Klepper. Zij stelden dat het beeld gevormd was dat de SGP namens de gemeenschap zou spreken. Dhr. Klepper stelde daarop, dat dit niet het geval is. De reactie die gegeven is, is die van de SGP (en haar achterban). Hoewel alle andere partijen uitspraken respect te hebben voor het standpunt van de SGP, het behoudt van de zondagsrust, vindt het overgrote deel het een economische impuls voor de gemeente. De VVD zegt verheugd te zijn dat de Tour ons gebied aandoet. Ook het Verenigd Gemeente Belang liet zich in deze termen uit. ‘Een evenement op wereldformaat’. Het CDA refereerde nogmaals aan het feit dat we al een tijd bezig zijn om ons economisch klimaat te ontwikkelen. ‘Dan moeten we trots zijn dat de Tour de gemeente aandoet’. De PvdA vindt het een unieke kans voor Goedereede en is blij dat de gemeente deze gelegenheid krijgt. De ChristenUnie reageerde vooral op de reactie van de SGP in de pers en de daar uit voort vloeiende reacties. Overigens vinden alle partijen wel dat de rust in de kernen gewaarborgd moet worden.

Ook de SGP in de Tweede Kamer heeft inmiddels vragen gesteld over dit evenement.