Slijkgat naar 5,5 meter onder NAP!

18 december 2008

Het Havenbedrijf Rotterdam gaat de vaargeul ‘Slijkgat’ verdiepen van 5 meter naar 5,5 meter onder NAP. Het gemeentebestuur van de gemeente Goedereede is hier erg blij mee. Het Slijkgat ligt tussen Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee en is de levensader voor de Stellendamse visserijhaven. Een goede bevaarbaarheid van de vaargeul is van belang voor de bereikbaarheid van de Stellendamse havens en het Haringvliet. De werkzaamheden zullen uiterlijk 1 juni 2009 klaar zijn. Al een aantal jaren vindt er overleg plaats tussen de gemeente Goedereede en het Havenbedrijf Rotterdam.

Als compensatie voor de gevolgen van de aanleg van Maasvlakte 2, doet het Havenbedrijf Rotterdam de onderhoudswerkzaamheden van het Slijkgat. Eind november 2001 kwam het Akkoord Alders tot stand. Daarin verplichtte de gemeente Rotterdam zich om het Slijkgat op een nautische of gegarandeerde diepte van 5,5 meter onder NAP te brengen. Die verplichting ging over op het Havenbedrijf Rotterdam. Het Havenbedrijf houdt het Slijkgat echter tot nu toe op een nautische diepte van 5 meter. Het afgelopen jaar heeft het Havenbedrijf Rotterdam hard gewerkt om de verdieping van het Slijkgat mogelijk te maken. De voorbereidingen zijn nu zo ver dat het werk is aanbesteed. De gemeente Goedereede is erg blij met dit goede bericht. In het eerste halfjaar van 2009 vinden de werkzaamheden tegelijk met het reguliere onderhoudsbaggerwerk plaats.

bron: gemeente Goedereede