Twee extra ambulances op Goeree-Overflakkee

18 december 2008

Vanaf januari 2009 rijden er twee extra ambulances op werkdagen op Goeree-Overflakkee. Deze extra capaciteit is een proef. De resultaten van deze proef worden na een half jaar vastgelegd in het nieuwe dossier Spreiding en Beschikbaarheid (S&B) van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Onder meer zal dan worden bezien of de extra inzet leidt tot een daling van de overschrijdingspercentages van de aanrijtijden op Goeree-Overflakkee.

Eind 2006 besloot AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond (AZRR) de ambulancestandplaats in Goedereede te laten vervallen. Vrij kort daarna bleek dat de beslissing nadelige gevolgen had voor de aanrijtijden. De norm van de aanrijtijden van vijftien minuten wordt vaak niet gehaald. Overschrijdingspercentages van 50-60% zijn vaak aan de orde. De burgemeester van de gemeente Goedereede, mevrouw Van de Velde-de Wilde, drong al vaak aan bij de AZRR om een oplossing voor de o verschrijdingen te vinden. In april van dit jaar heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten om twee extra ambulances op Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten tijdens daguren te vergoeden. Na dit besluit is direct gestart met de verwerving van de benodigde extra voertuigen, uitrusting en personeel. Per 1 januari 2009 wordt de extra capaciteit daadwerkelijk ingezet.

De gemeente Goedereede houdt de overschrijdingspercentages de komende tijd nauwlettend in de gaten. Met name de overschrijdingspercentages tijdens weekenden, avonden en nachten zijn te hoog.

bron: gemeente Goedereede