Actualiteit confronteren met politiek beginsel

28 januari 2009

De ontwikkelingen in de maatschappij gaan snel. Een voortdurende crisis. Van geestelijke crisis tot krediet crisis en van individualisme tot groepsdenken. De grote vraag is of christelijke politiek vandaag de dag effectief kan zijn in deze samenleving en welke boodschap zij heeft. Tijd om eens stil te staan bij de samenleving van vandaag. De mensheid stelt heden ten dage het vertrouwen op de onbegrensde mogelijkheden. Als je dit goed op je laat in werken zou je kunnen zeggen dat we de zaken niet meer in de hand hebben. Vooral op technologisch en medisch gebied zijn er ontwikkelingen gaande waarvan je je moet afvragen of dit alles wel mag. Afgelopen woensdag 28 januari, ging de heer G. Slootweg in op deze aspecten. De avond werd georganiseerd door de SGP Kiesvereniging te Goedereede.

De consumptiemaatschappij heeft een behoorlijke inbreuk op de schepping, of het milieu, zoals dat door anderen wordt genoemd. De VN commissie voor milieu heeft aangegeven dat als we iets willen doen, de consumptie tot 10% van het huidige niveau moet worden terug gedrongen. ‘We moeten dus terug, maar wie hecht er belang aan?’, zo hield de heer Slootweg de aanwezigen voor. ‘De tijdgeest gaat ons en onze partij niet voorbij, we leven en functioneren in deze tijd en dat is soms erg moeilijk, maar we kunnen niet anders. Misschien willen we wel anders, maar we gaan toch mee!’

Vanuit het verleden trok de spreker lijnen naar de toekomst. ‘We leven in een tijd van revolutie, van verandering. Alles moet veranderd worden’, zo wordt er gesteld. ‘Yes we can’, dat is de geest van onze tijd. Professors die geen christelijke achtergrond hebben, geven aan dat het christendom moet blijven, want anders gaat onze beschaving en cultuur ten onder, aldus prof. dr. A.A.M. Kinneging. Hij wijst daarbij op herstel van de wortels van de beschaving.

Vanaf de 60-er jaren is er enorm veel veranderd. De oorlog heeft veel verwoest, zowel materieel als immaterieel. We worden geconfronteerd met een nieuwe godsdienst: de god van het ‘ik’, de ‘supermens’, die moet de plaats van de Heere innemen. Hitler ging zelfs zover dat hij de opdracht had gegeven aan Himmler om een nieuwe godsdienst te creëren. Dat is gelukkig niet doorgegaan. Vanaf die tijd is er ook een onvoorstelbare technologische revolutie gaande. 20-25 jaar geleden wisten we dat er computers waren op universiteiten, maar nu heeft bijna elk huishouden een computer. De communicatie gaat heden ten dage snel met e-mail en sms, maar daartegen is in onze tijd veel meer eenzaamheid. Ook op het gebied van medische technologie kan men schitterende apparaten maken. Sommigen vragen zich af, mag dit allemaal?

Er is een onvoorstelbare kennis, en nog niet ontgonnen kennis. Mogelijkheden zijn er om in de genen van dieren, planten en mensen door te dringen. Er zijn zelfs ideeën dat men door manipulatie de karaktereigenschappen van mensen kan veranderen door in te grijpen in de genen. ‘We hebben de Heere niet meer nodig. We zijn zover ingedrongen in de schepping dat men denkt dat ze je geloof kunnen afnemen door de structuur van je genen te veranderen’, zo typeerde Slootweg deze gevaarlijke ontwikkeling.

Voordat de heer Slootweg aan zijn referaat begon, hield de voorzitter van de Kiesvereniging hem een aantal stellingen voor. Zo stemde hij van harte in met de stelling dat ‘de SGP meerwaarde heeft voor de maatschappij!’ De SGP moet haar uitgangspunt nemen in de actualiteit en die confronteren met het beginsel. De SGP heeft de taak om vanuit haar beginsel, de beginselen van Gods woord tot meerdere gelding te brengen in de samenleving en het Nederlandse volk!

P.C. Grinwis