Raad Goedereede accepteert gemeentelijke herindeling niet

13 januari 2009

De raad van de gemeente Goedereede is enorm geschokt en verbijsterd over het voorgenomen besluit van de provincie Zuid-Holland tot herindeling van de gemeenten op Goeree-Overflakkee. De gemeenten op het eiland zijn immers nog in gesprek om de mogelijkheden van verdergaande bestuurlijke samenwerking te onderzoeken. Zonder de gesprekken met de afzonderlijke gemeenten af te wachten is de provincie gestart met het vormen van een onderzoekscommissie om tot samenvoeging van de gemeenten op Goeree-Overflakkee te komen.

Deze commissie moet haar rapport op 1 april aanstaande hebben ingediend bij Gedeputeerde Staten. De provincie kiest 1 januari 2012 als datum van herindeling. In de gemeenten op Goeree-Overflakkee is intergemeentelijke samenwerking en mogelijke herindeling al geruime tijd een onderwerp van gesprek. De gemeenten op het eiland gaan zorgvuldig om met dit gevoelige onderwerp. Er wordt eilandelijk overlegd op bestuurlijk niveau.

De gemeenteraad is verbolgen over het feit dat het besluit van de provincie al genomen is, zelfs al voordat er overleg met de gemeente heeft plaatsgevonden. De raad legt zich niet neer bij het besluit van Gedeputeerde Staten om de vier gemeenten op Goeree-Overflakkee samen te voegen, en beraadt zich op de te nemen stappen.

bron: Gemeenteraad Goedereede