Raad Goedereede overweegt raadpleging inwoners Goedereede

15 januari 2009

De raad van de gemeente Goedereede kwam op 13 januari informeel bijeen. Onderwerp van gesprek waren de plannen van de provincie om de gemeenten op Goeree-Overflakkee per 1 januari 2012 samen te voegen tot ��n gemeente. De raad formuleerde een gezamenlijk standpunt. Op 7 januari bereikte de gemeente het bericht van provincie Zuid-Holland over het voornemen tot herindeling. De gemeenteraad is unaniem in zijn oordeel dat de gemeente Goedereede zelfstandig kan en moet blijven.

Dit is ook in lijn met de verkiezingsprogramma’s van de raadsfracties. De raad is dan ook van mening dat instemmen met herindelen aangemerkt zou worden als kiezersbedrog. De raad van de gemeente Goedereede stoort zich aan de werk- en handelswijze van de provincie. De raad vindt dat de provincie de regie over de eilandelijke samenwerking niet moet overnemen, maar dat deze bij de vier gemeenten hoort. Het opleggen van een herindeling is slecht voor het onderling vertrouwen en draagvlak van de samenwerking.

De raadsleden zijn benieuwd naar de mening van de inwoners van Goeree-Overflakkee over een herindeling. Wanneer het voortbestaan van een gemeente in het geding is, moet een gemeenteraad zijn verantwoordelijkheid nemen en de inwoners raadplegen, zo vindt de raad. De gemeenteraad acht de tijd daarom rijp om de inwoners van de gemeente Goedereede te gaan betrekken bij deze ontwikkelingen, en met een raadpleging in kaart te brengen hoe de bevolking staat tegenover de herindelingsplannen van de provincie.