SGP roept woningbouwvereniging op voor steun aan starters

23 januari 2009

Bouwprojecten in de gemeente hebben op dit moment volop de aandacht. Een aantal zijn reeds in procedure gebracht. Toch ondervinden jongeren in deze tijd problemen om een starterswoning te betrekken. Woningen die gebouwd worden zijn veelal te duur voor starters. In een tijd waarin de kredietcrisis steeds grotere vormen aanneemt kunnen starters wel een steuntje in de rug gebruiken.

Al eerder stemde de SGP fractie in met een regeling van de gemeente om starters te helpen. Daarnaast vindt de SGP dat de woningbouwvereniging een grote verantwoordelijkheid heeft als het gaat om huisvesting in de gemeente in algemene zin. De SGP fractie stuurde onlangs een brief aan Woningbouwvereniging ‘Beter Wonen’ te Goedereede waarin zij nogmaals het bestuur opriep om werk te maken van regelingen om starters te steunen.

In de brief schrijft de SGP fractie ondermeer: ‘Vorig jaar is nadrukkelijk aan de orde geweest het bouwen van woningen voor starters, tegen betaalbare prijzen. In aansluiting op de brief die verstuurt is door de drie jongste raadsleden, wil ook de SGP-fractie te Goedereede nogmaals benadrukken dat het bouwen voor starters grote prioriteit moet hebben in onze gemeente. U heeft daarin als woningbouwvereniging een grote verantwoordelijkheid.’

De SGP fractie wijst het bestuur van de woningbouwvereniging erop dat woningbouwcorporaties veelal een belangrijke rol spelen bij regelingen ten behoeve van starters. De SGP fractie spreekt dan ook de hoop uit dat het bestuur deze problematiek positief zullen benaderen.

bron: fractie SGP Goedereede