Statenfractie CU/SGP krijgt geen steun voor plan Oosterpark

16 januari 2009

De Statenfractie van ChristenUnie/SGP is teleurgesteld over het feit dat CDA, VVD en PvdA niet bereid waren in de decembervergadering van de commissie Zuid van Provinciale Staten medewerking te verlenen aan een plan van de gemeente Goedereede. Genoemde partijen wilden geen positief advies te geven aan Gedeputeerde Staten om het bestemmingsplan voor bebouwing met seniorenwoningen op de locatie Oosterpark in Ouddorp alsnog goed te keuren.

Statenlid H. van Dieren (ChristenUnie/SGP) had de kwestie aan de orde gesteld naar aanleiding van een discussie net voor de zomer. Hij stelde dat de andere fracties selectief waren geweest in hun beoordeling van de twee meest in het oog springende ruimtelijke knelpunten op Goeree-Overflakkee. Voor de zomer kreeg de gemeente Middelharnis voor het recreatiepark Nieuw-Zeeland toestemming voor permanente bewoning, terwijl de plannen voor de ouderenhuisvesting in Ouddorp op de lange baan werden geschoven. Van Dieren: ‘Eigenlijk is er gemeten met twee maten en dat doet volgens mij geen recht aan de behoeften van de eigen bevolking op het eiland. Nu duurt het wellicht nog een jaar voordat een nieuwe beoordeling kan plaatsvinden in het kader van de regionale structuurvisie voor Goeree-Overflakkee’. Van Dieren kan zich goed voorstellen dat deze informatie in politiek Goedereede met grote teleurstelling is ontvangen.

bron: Statenfractie ChristenUnie/SGP Zuid-Holland