Watersnood-herdenking Stellendam toch op zondag

21 januari 2009

Op 1 februari is het 56 jaar geleden dat de watersnoodramp zich voltrok over voornamelijk het zuid-westeljke deel van ons land. Het verwoestende water nam vele levens en richtte enorme schade aan. In onze gemeente werd vooral Stellendam getroffen, maar ook in Goedereede en Ouddorp waren slachtoffers te betreuren. Bij velen die ‘de ramp’ hebben meegemaakt heeft dit diepe indruk gemaakt en zijn er vandaag de dag nog mee bezig. Op 1 februari 2009 herdenkt de gemeente de ramp met een kranslegging bij het herdenkingsmonument aan de Brielsestraat in Stellendam.

De SGP vind het een goed initiatief dat er elk jaar een 1 februari-herdenking gehouden wordt. Wanneer die datum echter op een zondag valt, vindt de fractie dat de zondag ontzien moet worden en het op de zaterdag daarvoor herdacht kan worden. Zoals we in de Bijbel kunnen lezen is de zondag Gods dag en dienen alle niet perse noodzakelijke activiteiten achterwege gelaten te worden. De SGP fractie heeft op een ledenvergadering in december 2008 dit onderwerp aan de orde gesteld. Unaniem waren de leden van de SGP van mening dat deze herdenking niet op zondag behoort plaats te vinden. Nu de herdenking toch op een zondag wordt gehouden zal een deel van de bevolking om die reden dit niet kunnen meemaken. Dat is voor die bevolkingsgroep zeer pijnlijk en kwetsend. De SGP betreurt het dat de herdenking in dit geval niet op zaterdag plaatsvind.

bron: SGP fractie Goedereede