Informatieavond Verkeerscirculatieplan Stellendam

2 februari 2009

Medio 2008 presenteerde de gemeente Goedereede het Verkeerscirculatieplan (VCP) aan de inwoners van Stellendam. Naar aanleiding van de reacties daarop en het vaststellen van de Toekomstvisie voor de gemeente Goedereede is een verbeterde versie van het VCP ontstaan. De volgende stap kan dan worden gezet. Het college heeft besloten om de inwoners van Stellendam op 16 februari a.s. opnieuw te informeren over dit plan.

De gemeente wil het plan aan u presenteren op 16 februari aanstaande om 20.00 uur in verenigingsgebouw ‘t Haegse Huus, Haagsestraat 4a te Stellendam. Vanaf 19.15 uur is een informatiestand beschikbaar waar u de plannen alvast kunt bekijken. Er is gelegenheid voor het stellen van vragen.

Uw reacties worden meegenomen en meegewogen in onze verdere besluitvorming. De gemeente wil graag rekening houden met uw komst. Wilt u zich daarom aanmelden bij mevrouw A. Sala? U kunt hiervoor een e-mail sturen naar asala@goedereede.nlof bellen naar (0187) 49 15 00.

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met de heer De Nooijer van de sector Grondgebiedzaken; telefoonnummer (0187) 49 15 00. We zien u graag op 16 februari!

bron: www.goedereede.nl