SGP Goedereede schreef onlangs 300e lid in!

3 februari 2009

Met de succesvolle actie die de ledenwerfcommissie van de SGP te Goedereede gehouden heeft is het ledental van de SGP te Goedereede inmiddels de 300 gepasseerd. Dhr. T. Sperling uit Ouddorp werd onlangs ingeschreven als het 300e lid van de SGP te Goedereede. Op dinsdag 3 februari werd daar in huize Sperling aandacht aan besteed. Namens de SGP-Kiesverenging ‘God, Nederland en Oranje’, overhandigde voorzitter A. Voogd een feestelijke taart, vergezeld met een bos bloemen voor mevr. Sperling. Fractievoorzitter J. Klepper overhandigde het boek wat verschenen is ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de Staatkundig Gereformeerde Partij: ‘Op weg naar honderd jaar SGP’.

De ledenwerfcommissie van de SGP hield deze winterperiode weer een succesvolle ledenwerfactie in de gemeente Goedereede. Daarbij werd door ledenwerver K. Klepper het 300e lid aangemeld. Dhr. J. Klepper (fractievoorzitter SGP-Goedereede) gaf tijdens het bezoek aan, dat christelijke politiek belangrijk is, zodat Gods woord door mag klinken in de besturen van het land, provincie en gemeente. ‘Ook is het belangrijk dat kiezers zich aansluiten bij hun politieke partij. Fijn dat er ook jongeren zijn die zich betrokken voelen bij de christelijke politiek.’ Hij sprak de wens uit dat er nog velen zullen volgen. In het boek wat de heer Klepper overhandigde wordt ingegaan op de missie, identiteit en het perspectief van de SGP.

De heer T. Sperling, visserman in hart en nieren, sprak zijn waardering uit voor de wijze waarop de SGP de belangen van de visserij behartigde. Dhr. B. v.d. Vlies, partijleider in de Tweede Kamer noemde hij: ‘zeer deskundig op het gebied van de visserij’.

Elk nieuw lid ontvangt een half jaar lang gratis het partijblad ‘de Banier’. Burgers die meer informatie willen over het lidmaatschap van de SGP te Goedereede kunnen contact opnemen met het secretariaat van de ledenwerfcommissie: Dhr. S.J.J. Grootenboer.