Centrum Ouddorp wordt winkel- en woonerf Goedereede

20 maart 2009

De gemeente Goedereede investeert in de economie van Ouddorp. In november is daarom begonnen met een herinrichting van het centrum van Ouddorp. Deze opknapbeurt geeft een kwaliteitsimpuls aan de plaatselijke economie. De herinrichting van het centrum van Ouddorp is in volle gang. Eind april wordt het werk afgerond. Hierna is het centrum van Ouddorp een winkel- en woonerf. De regels voor verkeersdeelnemers zijn hierdoor veranderd. De voetganger krijgt in het centrum alle ruimte om zich te bewegen. De auto is te gast in dit gebied en zal zich moeten aanpassen. In november 2008 is GMB Infra uit Ouddorp begonnen met het herstraten van de Weststraat en de Boompjes. Vervolgens zijn de Stationsweg, de Raadhuisstraat en de Hofdijksweg opgeknapt. Op dit moment wordt volop gewerkt aan de Molenblok, de Hoenderdijk en de Weststraat.

Vanwege de vorstperiode in januari is de opleveringsdatum opgeschoven van begin april naar eind april. In het nieuwe centrum van Ouddorp is een strook aangegeven waarbinnen auto’s mogen rijden. Binnen dit gebied zijn rijsnelheden van 30 kilometer per uur niet meer toegestaan. Het verkeer mag zich slechts stapvoets bewegen. De voetganger heeft altijd voorrang binnen dit gebied. Binnen het winkel- en woonerf is parkeren alleen toegestaan in de vakken voorzien van een tegel met daarop de P van parkeren. Parkeren in het centrum kan voor een periode van maximaal 30 minuten in het kader van de blauwe parkeerzone. De bezoeker van het centrum dient een parkeerschijf neer te leggen om de aankomsttijd te tonen. De parkeerplaatsen zijn aangegeven met blauwe klinkers langs de parkeervakken. Voor minder validen zijn er een aantal parkeerplaatsen verspreid over het centrum beschikbaar.

In het centrum van Ouddorp staat de bezoeker centraal. Voor een korte boodschap kan men met de auto in het centrum terecht. Als men langer wil blijven of meer winkels wil bezoeken kan men gebruik maken van het parkeerterrein Dorpstienden. Een gedeelte van het centrum is gesloten voor vrachtverkeer. Als dit in de praktijk tot problemen leidt, zal de gemeente voor maatwerk zorgen. Het gemeentebestuur van Goedereede heeft op deze wijze evenwicht gevonden tussen het bereikbaar houden van het centrum voor gemotoriseerd verkeer en het zoveel mogelijk bewegingsruimte geven aan de voetganger.

bron: gemeente Goedereede